Kvalitet

I mer än hundra år har Norma Precision AB, Åmotfors, tillverkat finkalibrig ammunition. Det är en hundraårig tradition och en stor erfarenhet som ligger till grund för denna välgjorda produkt. Men viktigast av allt är jägarnas och skyttarnas erfarenheter som alltid haft ett stort inflytande.

Följande uttryck myntades av en produktionschef på Norma:

"Ett kretskort är en mycket komplex produkt, men lätt att tillverka. En patron däremot är en enkel produkt, svår att tillverka."

Inget kan vara mer sant. En patron består av många variabler och det sker provtagningar och tester av varje del och inför varje serieproduktion.

Det krävs kunskap och erfarenhet att göra dem, likaså krävs det utomordentlig ingenjörskonst att se till att maskinerna håller toleranser på tusenden av millimetrar, dag ut och dag in. Duktiga anställda, traditioner och gedigen erfarenhet  - det här är anledningen till att patronerna som tillverkas i Åmotfors, är av högsta kvalitet och gör Norma till ett av de största namnen i branschen.

Kvaliteten övervakas kontinuerligt. Utsorterade produkter bildar basen för förbättringar.

ISO 9001:2015

Norma certifierades första gången maj 1999 med SS-EN ISO 9001:1994. I mars 2018 förnyades certifikatet SS-EN ISO 9001:2015.

 

PURVEYOR TO H.M. THE KING

Norma är officiell Kunglig Hovleverantör sedan 1988.