Norma ORYX™

En bondad klassiker
Norma ORYX kula

Oryx - En bondad klassiker i många kalibrar

Sedan introduktionen av ORYX 1996 har den blivit spjutspetsen i vårt sortiment. Världen över har den prisats för sina prestanda. Vad är det då som gör ORYX-kulan så unik? Jo, en kombination av snabb expansion för dödande skott samt hög restvikt och djupverkan för de mera krävande skotten.

ORYX är en så kallad bondad kula, vilket innebär att mantel och kärna är hoplödda. Kulan öppnar sig alltså snabbt men sammanlödningen gör att separation av mantel och kärna förhindras vilket leder till restvikter på över 90 procent. Detta bidrar i hög grad till att kulan får den djupa och raka penetration som den också blivit berömd för.

Jämförelse av skottverkan mellan olika Norma-kulor

Hastighetens betydelse för expansionseffekter – jämförelse mellan VULKAN, ORYX™ och A-FRAME™

Norma ORYX produktförpackning

Överlägsen vidhäftning

Till ORYX använder Norma ett mycket avancerat smältningsförfarande som ger en överlägsen vidhäftning mellan mantel och kärna. För en perfekt kontrollerad expansion, även i låga farter eller vid mjukdelsträffar, måste den främre mantelväggen tunnas ut och dimensioneras på rätt sätt.

Invändiga klyvningszoner

Spetsen på ORYX har därför invändiga klyvningszoner och med en speciell teknik lämnas den yttersta delen av spetsen obondad. Det är dessa detaljer som skiljer ORYX från andra bondade kulor och ger den ett brett användningsområde under de mest skiftande jaktförhållanden.

Så här fungerar din ORYX-kula

Hur mycket och hur snabbt en jaktkula expanderar beror på anslagshastigheten och vilket motstånd kulan möter. Men skjutavståndet och storleken på viltet kan man sällan bestämma i förväg. ORYX är därför konstruerad för att klara ytterlighetsfallen. Låg anslagshastighet och klent vilt eller grovt vilt på nära håll spelar inte så stor roll, ORYX fungerar alltid på rätt sätt.