Norma Silencer Series

Norma Silencer Series

Optimerad för ljuddämpare och korta gevärspipor

Samtidigt som användandet av ljuddämpare ökar i popularitet ser vi allt fler jägare som väljer att använda korta gevärspipor för att få ner totallängden på jaktvapnen. Dessutom säljs merparten av alla fabriksvapen idag med pipor en bra bit under den standardlängd som jaktammunition är tvungen att tillverkas för (61 cm) enligt den så kallade CIP-standarden. Långt ifrån alla jägare känner dock till att såväl hastighet som precision påverkas negativt när man kortar en gevärspipa. All jaktammunition på marknaden är optimerad för piplängder på 61 cm medan många pipor idag endast mäter cirka 50 centimeter. Konsekvensen blir att krutladdningen inte hinner brinna ut vilket sänker hastigheten och skapar mer skadliga restprodukter som kastas ut med mynningsflamman. Dessutom tillkommer en förstorad mynningsflamma samt ett avsevärt högre mynningstryck vid pipan som ökar på slitaget inuti ljuddämparen. Vår nya Silencer Series ger tillbaka större delen av den effekt som du tappar i en kortare pipa med en mer anpassad laddning vilket inte bara ger en bättre precsion och högre anslagsenergi, utan också en längre livslängd åt din ljuddämpare.


2020 lanserade vi vår första patron i vår Norma Silencer Serie, Oryx Silencer. I år blir familjen större och kommer att utvidgas med två populära kulor, Ecostrike Silencer och Tipstrike Silencer. De nya patronerna kommer att lanseras i höst så håll utkik.

  • En reducerad mynningsflamma ger mindre frätande rester i ljuddämparen och förhindrar överhettning
  • Ett lägre mynningstryck förlänger ljuddämparens livslängd
  • Ökad hastighet och effekt jämfört med vanlig ammunition i korta gevärspipor.
  • En omsorgsullt optimerad laddning gör det möjligt att använda kulor med standardvikter