Norma Silencer Series

Optimerad för ljuddämpare och korta gevärspipor

Tappa inte hastighet och energi av din kula när du använder kort pipa. Norma introducerar nu en ny serie av jaktpatroner, optimerade för jaktvapen med korta pipor och ljuddämpare - Norma Silencer Series.

  • De nya patronerna är optimerad för piplängder på 50 cm och laddas med vår standard ORYX-kula i ett urval kalibrar.

  • Norma Silencer Series har en väsentligt ökad hastighet och effekt jämfört med vanlig ammunition i korta gevärspipor.

  • En reducerad mynningsflamma.

  • Ger ett minskat mynningstryck som i sin tur förlänger ljuddämparens livslängd.

I takt med att användningen av ljuddämpare ökar i popularitet, ser vi allt fler jägare som väljer att använda korta gevärspipor, för att få ned totallängden av sitt jaktvapen. Men vad få jägare vet är att när du kortar en gevärspipa, minskar effekten drastiskt och precisionen av den standardammunitionen man väljer att skjuta med. Standardammunition är optimerad för piplängder på 60 cm medan många pipor idag endast mäter cirka 50 cm. I verkligheten betyder detta att skillnaden i längd gör det omöjligt för krutet att helt brinna ut innan kulan lämnar mynningen, vilket dramatiskt förkortar ljuddämparens livslängd och minskar ammunitionens effekten.

 

Jämförelse mynningsflamma

 

Jämförelse hastighet

Standard 30-06 Standard 308 Win.
823 m/s (2700 fps) 830 m/s / 2729 fps
   
Standard 30-06
(short barrel)
Standard 308 Win.
(short barrel)
778 m/s (2552 fps) 795 m/s (2608 fps)
   
Silencer 30-06
(short barrel)
Silencer 308 Win.
(short barrel)
820 m/s (2690 fps) 820 m/s (2690 fps)

 

Jämförelse energiavlämning

 

Reklamfilm för Oryx Silencer