Norma Silencer Series

Optimerad för ljuddämpare och korta gevärspipor

Tappa inte hastighet och och effekt av din kula när du använder ljuddämpare. Norma introducerar nu en ny serie av jaktkulor, optimerade för jaktvapen med ljuddämpare.

  • De nya patronerna är optimerad för piplängder på 50 cm och laddas med vår standard ORYX-kula i ett urval kalibrar.
  • Norma Silencer Series har en väsentligt ökad hastighet och effekt jämfört med vanlig ammunition i korta gevärspipor.
  • En reducerad mynningsflamma.
  • Ger ett minskat mynningstryck som i sin tur förlänger ljuddämparens livslängd.

 

I takt med att användningen av ljuddämpare ökar i popularitet, ser vi allt fler jägare som väljer att använda korta gevärspipor, för att få ned totallängden av sitt jaktvapen. Men vad få jägare vet är att när du kortar en gevärspipa, minskar effekten drastiskt och precisionen av den standardammunitionen man väljer att skjuta med. Standardammunition är optimerad för piplängder på 60 cm medan många pipor idag endast mäter cirka 50 cm. I verkligheten betyder detta att skillnaden i längd gör det omöjligt för krutet att helt brinna ut innan kulan lämnar mynningen, vilket dramatiskt förkortar ljuddämparens livslängd och minskar ammunitionens effekten.

Silencer Series Informercial

Mynningsflamman i jämförelse

Prestationsjämförelse vid skjutning

Standardammunitio testad i 610 mm pipa. Silencer testead i 500 mm pipa.

.30-06 Springfield

Standard 30-06 Standard 30-06 short barrel
823 m/s 778 m/s
2700 fps 2552 fps
Silencer 30-06
815 m/s
2675 fps

.308 Winchester

Standard 308 Win. Standard 308 Win. short barrel
830 m/s 795 m/s
2729 fps 2608 fps
Silencer 308 Win.
815 m/s
2675 fps