Skottplacering på älg

Här ska du placera dina skott mot älg för en snabb och säker effekt

Älgen som målbild

Älgen är ett stort djur och för många är det dröm att få åka på älgjakt. Trots att själva jakten kan vara väldigt utmanande och utspela sig på krävande och avlägsen terräng där älgen lever så är älgen ett ganska förlåtande mål för jägaren att skjuta på. I denna artikel vill vi visa och uppmärksamma de viktigaste sakerna att tänka på när du siktar på älg så att du kan avlossa så säkra, etiska och effektiva skott som möjligt. Eftersom älgen är vanligt förekommande i de nordligaste breddgraderna runt om världen och dessutom är väldigt lik övriga hjortdjur (Älgen tillhör tekniskt sett subfamiljen Cervidae, dvs Hjortar) så kommer dina förmågor att skjuta bra på älg kunna översättas inte bara till andra viltarter utan även jakter i andra världsdelar.

Som man kan se så erbjuder älgen en generös träffbild att skjuta på. Vart hade du placerat ditt skott? Läs gärna vidare nedan, kanske ändrar sig ditt svar i efterhand eller så lär du dig något nytt som underbygger ditt val av skottplacering.

Älgens anatomi

Du kommer nog vilja vänta med avtryckaren i detta fallet tills älgtjuren kommit ut ur vattnet, annars kan det bli en lång och blöt dag när du ska passa denna älgen.

De vitala delarna på älg som leder till dödliga skott är:

  1. Hjärta
  2. Lunga
  3. Ryggrad/Nacke
  4. Hjärna

Anledingen till att älgen är en så förlåtande måltavla är på grund av den ofantliga storleken på dessa fina djur. Men trots den gigantiska storleken, på en 1000 kilo tung älgtjur är hjärnan inte mycket större än en amerikansk baseboll eller tennisboll och dessutom skyddad av ben och horn. Ryggraden och de större artärerna längs nacke och rygg är i diameter ungefär som en läskburk. Hjärtat och lungorna är dock massiva, bara lungorna är ungefär som en ungsplåt i storlek och är inte överdrivet skyddade av benmassa. Älghjärtat måste kunna pumpa blodet runt igenom hela den stora älgkroppen och sitter lite längre ned och framåt och skyddas av skelletet där ben och skuldra möts. Om du följer älgens ben nedifrån och upp ungefär en tredjedel upp till axeln, där sitter hjärtat.

Kulfång

Förutom själva riktmärket på älgkroppen måste du också betänka kulfånget. Detta görs med fördel direkt när du kommer på älgpasset, eller om jaktledaren på förhand redan meddelat skyttarna vad som gäller vid varje pass. I synnerhet vid jakt med älghund är det viktigt att komma ihåg att även på en stor älg kan kulan gå igenom hela kroppen och träda ut ur andra sidan.

Vart man ska sikta på älgen

Den mest etiska riktpunkten på en älg är lungorna och varje jakt-nybörjare bör ha tillräckligt med färdigheter för att placera ett skott som punkterar bägge lungorna och därmed leverar en garanterad fällning av viltet på ett snabbt och tillförlitligt. I de flesta fall kommer en träff genom bägge lungor att sänka älgen på plats, men även om den inte faller i skottet så behöver man inte oroa sig för längre flyktsträckor. Den hydrostatiska chockverkan i kombination med snabbt blodtrycksfall brukar allt som oftast innebära en omedelbar knall-och-fall. En ännu mer kraftfull riktpunkt är att sikta mot området där både hjärta och lungor möts. Detta innebär att du får flytta riktmärket något lägre och mot frambenet. För bägge riktmärken gäller att du bör eftersträva ett skott där älgen visar bredsidan för att kulans penetration och kulbana ska gå igenom samtliga vitala delar. Siktar man för nära frambenet i sidled så riskerar man en träff i de hårda benpartierna, vilket medför en väldigt våldsam expansion. Därför bör man hålla något bakom älgens framben i sidled och i höjdled bör riktmärket ligga där framben och skuldra möts.

Man bör maximalt tillåta älgen att vrida sig ett kvarts varv vid skottögonblicket, annars riskerar man att bara träffa ett av de vitala organen och sedan går kulbanan bort ifrån de resterande. Detta kan orsaka sega avskjutningar och eftersök och även mer köttförstörelse än nödvändigt. Det är även av denna anledning som skott rakt framifrån (skott i sticket) inte är att rekommendera då den potentiella kulbanan går rakt igenom hela älgkroppen och kan bli problematisk om man når tarmarna. Eftersom hjärtat sitter lägre än lungorna kan det även bli svårt att få till ett skott som prickar såväl hjärta som lunga.

En perfekt skottchans på en älgtjur, då bredsidan möjliggör de mest säkra och effektiva jaktskotten.

En snabb notis om skott mot älgens huvud

Det är ganska onödigt att försöka sig på skott mot älgens huvud. Älgar är stora djur, men de är inte segskjutna djur. Vildsvin eller grävling är bra exempel på mer segskjutna djur där även ett perfekt hjärt-och-lungskott kan leda till längre flyktsträckor. En älg som är skjuten i bägge lungor eller hjärtat tenderar att falla direkt i skottet, så det finns inte några större fördelar med att försöka sig på det mycket, mycket svårare riktmärket i huvudet. En av de mest vanliga skadeskjutningarna vid skott mot huvudet är att älgens käke. Älgar som saknar käken kan leva i flera veckor innan de dör av svält eller septisk chock, vilket är totalt oacceptabelt.

Kaliber för älgjakt

När vi väl pratar om skottverkan och segskjutna vilt kan det vara på sin plats att prata om passade val av kaliber för älg. En älg som är träffad i bägge lungor med en 6,5mm kula kommer att falla snabbare än en älg som blivit träffad sämmre med exempelvis en 9,3mm. Folk misstar ofta ett djurs storlek för hur seglivat det är, men de flesta älgar i Sverige faller för 6,5 x 55 Swedish Mauser och en kulvikt någonstans runt 143 grains. Vi har en artikel ute om kulval för älgjakt som du kan läsa här. För denna artikel räcker det dock att nämna att kalibrar mellan 6,5 till 9,3 nog ungefär är det passande omfånget på kalibrar som kan tänkas vara passande för jakt på älg.

Skottvinklar vid älgjakt

Vi har tidigare nämnt vikten av att invänta älgens bredsida vid skottögonblicket för att möjliggöra en kulbana som går igenom samtliga vitala organ. Men som jägare kan man inte styra viltets beteende och i vilken vinkel som älgen närmar sig, står eller flyr. Ett snabbt tips härvid är att använda sig av vissling, som de flesta klövviltet svarar älgen väl på detta ljud. Skulle älgen komma i pass och lämna i dålig vinkel är det värt ett försök att vissla in älgen, då han oftast kommer att stanna till och vända sig mot riktningen som ljudet kom ifrån. Detta kan ge dig en kort tillfälle att få iväg ett skott i bredsidan på älgen.

En bra tankemodell för skottsäkerhet vid älgjakt är den klassiska klockan. Tittar älgen mot klockan 12 eller 6 så pratar vi om skott rakt fram- och bakifrån, i synnerhet skott bakifrån är totalt förbjudna. Tittar älgen klockan 3 eller klockan 9 så pratar vi om ett perfekt skott i bredsidan. Älgen kan vrida sig ett kvarts varv från 3:an eller 9:an och fortfarande ge jägaren ett rent skott i sidan där det är möjligt att träffa såväl hjärta som lunga. Vrider sig älgen mer i gradtal så blir skottet istället osäkert.

Det kan vara svårt att bedöma älgens kropssposition och därmed hur anatomin ligger till i skottögonblicket, framförallt om älgen rör på sig eller står i uppförs- eller nedförsbacke. Det händer ofta att en jägare som fällt en älg kommer fram till djuret och upptäcker att kulan tagit en annan bana än vad han förväntat sig, då man missbedömt älgens kroppsposition. Viktfördelningen kan rent generellt vara svår att bedöma när vi pratar om så stora djur som älgen. Detta är ännu en anledning till varför raka skott i bredsidan är att föredra, man slipper obekväma överraskningar.

Denna älg har upptäckt sin mänskliga iakttagare och är på väg ifrån platsen i en snårig vinkel. Tänk på att titta på såväl kropp som ben när du försöker bedöma älgens kroppsvinkel.

Att förbli medveten i skottsituationer mot älg

Förrutom att veta vart man ska sikta och kunna avfyra ett noggrant skott måste älgjägaren vara medveten om ett antal situationella saker vid älgjakten.

Älgen är nästan helt blind, men har ett utmärkt luktsinne och hörsel. Beroende på utbredning av rovdjur i området samt den generella nivån på aktivitet i jaktmarken så är älgarna skygga i olika grad. Är det mycket varg i marken är älgarna oftast väldigt snabba på att sticka och då sticker de med hög fart. Springade älg är så vanligt vid älgjaktssituationer att vi i Sverige kräver av jägaren att denne har bevisad förmåga att hantera en sådan. Lyckligtvis brukar älgen springa i ungefär samma tempo, vilket gör det lättare att lära sig att bedöma hur mycket framförhållning som krävs i skottögonblicket och det blir snabbt intuitivt för jägaren. En bra tumregel är att hålla ungefär vid älgens öra i termer av horistonell framförhållning. Detta gäller för de vanliga jaktavstånden man är van vid från svensk älgjakt, ungefär 70-120 meter. Vi har ett videoklipp där vi går igenom just framförhållning på älgbanan som du kan se här (börjar ungefär vid 3 minuter in i klippet) :

Älgen bildar inte flock/hjord och är ganska så associal. Detta innebär att det oftast är ganska enkelt att ålders- och könsbestämma en älg som kommit i pass. Men om man får älg i passet som man misstänker vara en hona så ska man alltid vänta lite extra för att avvakta en eventuellt eftersläntande älgkalv som kan komma. Denna typ av rutin är något som kommer med åren och ju mer du lär dig.

I denna situation hade varit lätt att missbedöma älgkon med kalv som en ensam kviga. Gräset döljer älgkalven nästan fullständigt och i en jaktsituation är det lätt hänt att man inte upptäcker kalven förän det är för sent.

Många förstagångsjägare kan bli överväldigade när älgen kommer i pass, något man kallar för älgfrossa då hjärtats puls börjar rusa och man skakar okontrollerat. Älgen är ett mäktigt djur och framförallt om man möter dem på nära håll längs med marken så kan det vara en tämligen skräckinjagande upplevelse för vem som helst. Älgfrossa är lätt hänt och man behöver absolut inte skämmas så länge man tar sig tid att avbryta jakten och samla sitt lugn innan man fortsätter.

Sammanfattning av skottplacering vid älgjakt

Här följer en snabb summering av vad vi gått igenom för en bra skottplacering vid älgjakt:

  • Dubbla lungskott och/eller hjärtträffar är de mest etiska och effektiva träffbilderna
  • Älgen är inte segskjuten och faller oftast i skottögonblicket vid lung/hjärtträff
  • Prioritera skott i bredsidan, avvakta om älgen vridit sig mer än ett kvarts varv
  • Betänk omständigheterna för skottögonblicket och älgens säregenskaper

 

Artikel skriven av

Robert Goldberg

Digital Analyst på Norma Ammunition

Relaterade sidor