Vad är MOA och hur används det?

Lär dig vad MOA (Minutes of Angle) är och varför det används vid jakt och sportskytte. Du kan också lära dig hur du använder MOA i din egen jakt och sportskytte för att bli en bättre skytt.

MOA - En introduktion

I vår värld av skytte, vapen och ammunition finns en uppsjö av akronymer, tekniska begrepp och slanguttryck som ofta kan kännas överväldigande för nybörjaren. I denna artikel kommer vi att gå igenom begreppet MOA och förklara vad det är, hur det ska tolkas och, viktigast av allt, hur det ska användas för att mäta precisionen i dina egna skott.

MOA betyder Minutes of Angle

Det första att notera är att akronymen MOA (som uttalas varje bokstav för sig, inte som namnet ”Moa”) är ett matematiskt begrepp som står för Minute(s) of Angle, alltså vinkelminut(er) på svenska, och som mäter vinkeln, precis som grader eller radianer. Varför vinkelminut? En minut representerar en sextiondel av något, i detta fall en sextiondel av en vinkelgrad. För att det ska bli tydligare kan vi föreställa oss en cirkel. En cirkel representerar 360 grader, eller om du tänker dig att du snurrar ett helt varv på skateboarden och gör en så kallad ”360-flip”. 1 av dessa 360 grader är 1 vinkelgrad och om du byter ut ordet ”Minute” i MOA mot ”en sextiondel” så ser du att får en sextiondel av 1 vinkelgrad. Så om någon säger att du behöver höja kikarsiktet med till exempel 4 MOA så menar de alltså att du behöver justera ditt kikarsikte uppåt med fyra sextiondelar av 1 vinkelgrad. Det betyder i sin tur att 60 MOA är en hel vinkelgrad (1°).

När vi väl har förstått vad MOA innebär blir nästa logiska slutsats att MOA är en väldigt liten enhet. Denna detaljnivå är användbar vid skytte med handeldvapen, exempelvis för tävlingsskyttar, eller för jägare som främst vill avfyra en relativt liten projektil (snarare än ett raketgevär) och som vill motverka denna projektils drop i förhållande till tyngdkraften över relativt små avstånd, i de flesta fall mellan 0 och 900 meter.

Det finns andra vinkelenheter men MOA är en mycket populär enhet och när du väl känner till den och vet hur den ska användas blir den ett ovärderligt hjälpmedel för att bemästra vilken jakt- eller skyttesituation som helst.

MOA – hur och varför det fungerar

Nu när vi vet vad MOA är ska vi titta närmare på den praktiska tillämpningen vid jakt och skytte i verkliga livet. Det viktigaste att komma ihåg när vi tillämpar MOA vid skytte är att den vinkel vi mäter är vinkeln mellan din målpunkt och projektilens faktiska fysiska träffpunkt. Detta kan kännas förvirrande för nybörjaren eftersom det kan se ut som om du siktar rakt på träffpunkten när du tittar i kikarsiktet. Men siktlinjen och gevärspipan är i själva verket vinklade mot varandra för att generera en kulbana som vinklas uppåt för att därefter falla mot träffpunkten när tyngdkraften drar projektilen nedåt. Det innebär att ju längre du vill skjuta, desto mer tid har kulan på sig att falla, och kulans drop ökar exponentiellt. Denna drop i förhållande till målpunkten skapar två olika punkter som separeras av ett avstånd som vi kan mäta i storlek (mm) och en vinkel som vi kan mäta i MOA för att kunna få vår målpunkt och vår träffpunkt att sammanfalla för perfekt precision. Den grundläggande formeln minns du kanske från skolans trigonometrilektion:

tan ( MOA / 60° ) = kulans drop / skjutavstånd

eller mer generellt:

tan θ = höjd / bas

Observera att om din kula inte har droppat, och alltså är 0, så skulle ekvationen bli 0 delat med det avstånd du skjutit från och du får resultatet 0 MOA eftersom du inte behöver göra någon justering – du har redan träffat mitt i prick!

Eftersom MOA är ett matematiskt geometrikoncept som fungerar på samma sätt som tyngdkraften kan vi se det som en konstant faktor i en i övrigt situationsberoende och varierande miljö. Dessutom förblir 1 MOA just 1 MOA i en potentiellt oändlig linje oavsett avstånd, men ju längre du drar ut denna vinkel, desto längre blir avståndet mellan den bas- och höjdlinje som utgör triangeln. Tabellen nedan tar olika MOA-mått och visar hur långt avståndet mellan bas- och höjdlinjen är vid 100, 200 och 300 yards, eller för en jägare/skytt, hur en MOA-justering förändrar träffpunkten på det avståndet. (1 yard = 0,9144 meter.)

Så gör du MOA-justeringar på kikarsiktet

Vi har fortfarande inte slutit cirkeln helt – ursäkta ordvitsen. Vi måste justera kikarsiktet så att det motsvarar önskad MOA-inställning om vi vill påverka vår kulbana. På de flesta kikarsikten står det på själva siktet, bredvid justeringsratten eller -tornet, hur många MOA ett klick på siktet motsvarar. Då gäller det bara att dela MOA-justeringen med klickvärdet på ditt kikarsikte. Säg till exempel att ett kikarsikte har graderingen 0,25 MOA per klick och jag vill justera med 1 MOA. 1 delat med 0,25 = 4 och därför skulle jag behöva justera 4 klick för att få mitt kikarsikte att justeras med 1 MOA.

Sammanfattning av MOA

Nu när vi har fått grundläggande kunskap om MOA är det dags att summera vad vi har lärt oss.

  • MOA står för Minute(s) of Angle och 1 MOA motsvarar en sextiondel av en vinkelgrad.
  • Även om MOA-värdet för en given vinkel inte förändras så ökar den fysiska sträckan mellan de två linjer som utgör vinkeln med avståndet.
  • Det innebär att 1 MOA motsvarar olika mått på olika avstånd men för de flesta tillämpliga jaktavstånd är det en bra tumregel att 1 MOA motsvarar en justering på 1 inch/2,54 cm i fysisk storlek.
  • Detta hjälper oss som jägare och skyttar eftersom vi nu kan beräkna hur stor justering vi behöver göra på vårt kikarsikte för att träffa vårt mål på ett visst avstånd.
  • Om jag till exempel skjuter från 200 yards/183 m och kulan droppar 6 inches/15,24 cm från mittpunkten vet jag nu att jag kan justera mitt kikarsikte 3 MOA uppåt för att träffa målet.
  • Olika kikarsikten har olika klickvärden och vissa sikten har gradering i mRAD i stället för MOA men det gäller bara att kontrollera kikarsiktets inställning och dela det önskade MOA-värdet med klickvärdet på siktet.