En introduktion till handladdning - Del 4

Förbereda hylsorna

Det är hylsan som man faktiskt handladdar. När du avfyrar patronhylsan är kulan förbrukad och tändhatten måste ersättas. Men hylsan kan – och bör – användas igen. Därför påverkas kvaliteten på patronhylsan inte bara av kvaliteten på hylsorna du köper utan även av hur du förbereder dem inför nästa patron.

Repeterbarhet är svaret på hur du lyckas med handladdning. Ordet ”enhetlighet” upprepas under varje arbetssteg. Vägning av krutet, placering av kulan på rätt djup, bibehållande av axialiteten, kontroll av krympningen och många andra åtgärder bidrar till det slutgiltiga resultatet. Men allt arbete är dömt att misslyckas om du inte först fokuserar på kvaliteten på hylsorna som används.

Köpa in hylsor

Vikten av kvalitetshylsor kan inte framhävas tillräckligt mycket. Alla andra handladdningskomponenter används bara en gång. En dålig kula påverkar ett skott negativt. En dålig hylsa används om och om igen och påverkar därmed alla efterföljande patronhylsor. Tänk på att du kan använda hylsan flera gånger – om du köper en dålig hylsa från början får du kämpa med den om och om igen. Å andra sidan är det en fantastiskt utgångspunkt att välja bästa möjliga hylsa – då har du eliminerat en viktig variabel.

Hylsorna som används för handladdning bör komma från en tillverkare (själv har jag inte lyckats hitta bättre hylsor än de från NORMA) och helst från samma parti. Därför brukar jag köpa minst 50 nya hylsor (för jakt) och 200–300 (för tävling) när jag börjar handladda. Det bör räcka under hela livslängden (min eller pipans).
Det är smart att ha hylsor från samma parti eftersom man får en konsekvent och enhetlig utvändig form efter rengöring, storleksjustering och trimning. Om väggarna är olika tjocka kommer dock volymerna inuti variera, trots allt arbete. Detta innebär skillnader vad gäller tryck och hastighet för projektilerna, vilket gör det omöjligt att uppnå konsekventa resultat med patronhylsorna.Ofta finns det använda hylsor till salu – från privata samlingar, skjutbanor, skjutbiografer osv. Var försiktig. Använda hylsor av okänt ursprung är den sämsta typen. De kan komma från olika partier, de kan ha använts många gånger och de kan ha avlossats från vapen med olika stora kammare. Det är bäst att undvika dem.

Rengöring av hylsorna 

Det första du ska göra med en avlossad hylsa är att rengöra den noga. Det är viktigt att avlägsna rester från tidigare användning eftersom smuts kan göra det omöjligt att bedöma hylsans skick och storlek, bidra till slitage i pressverktygen, göra extraktionen svårare osv. Framförallt är dock polerade, glänsande hylsor snygga och visar vilken attityd omladdaren har till sin hobby. Det är svårt att förvänta sig goda resultat om man kompromissar eller slarvar redan från början.

Dedikerade rengöringsverktyg är roterande eller vibrerande poleringsverktyg som kallas för tumlare. Man kan våtrengöra hylsorna, i en vätska som löser upp kolavlagringar och stålsand eller andra poleringsmedel, eller torrengöra dem, i ett speciellt granulat. Ett alternativ är ultraljudsbad, som rengör snabbt och noggrant men inte polerar hylsans yta, som fortfarande är matt efter rengöringen (påverkar bara utseendet). Vid våtrengöring ska du alltid tänka på att torka hylsorna noga. Om hylsan är fuktig inuti lägger du mycket tid på att skapa blindgångare…

Kvalitetskontroll av hylsorna

När hylsan har rengjorts måste du inspektera den noga och kassera den om den har djupa deformeringar (utom vid öppningen, detta korrigeras vid formatering) eller sprickor. Du bör även se om insidan av hylsan smalnar av mot botten på grund av materialdefekter eller stort headspace (avståndet mellan framsidan av slutstycket och botten av hylsan som vilar mot den främre delen av kammaren). Vid inspektion kan du använda en smal och styv vajer med rundad ände som gör det möjligt att upptäcka eventuella inbuktningar. Självklart kan du använda mycket mer professionella instrument med en mätklocka som gör det möjligt att mäta tjockleken på hylsans väggar.

Det här steget blir viktigare ju fler gånger ett visst parti hylsor återanvänds. Nya hylsor är normalt redo att användas (än en gång hänger detta på kvaliteten), men när de har avlossats en gång kan du hitta otrevliga överraskningar, speciellt om vapnets kammare har en ovanlig form.

Storleksjustering av hylsorna

Storleksjustering kan utföras på hela hylsans längd – ett standardverktyg används för detta, normalt märkt med bokstäverna FL (fullängd) – eller endast på vissa delar, till exempel hals, axlar eller bara stommen (utom halsen). Oftast är fullständig storleksjustering enklast och räcker gott och väl. Specialverktyg används främst vid precisionsskytte där man vill att hylsan ska passa perfekt i kammaren.

Innan du använder något verktyg ska du läsa tillverkarens instruktioner om hur de ska placeras i det verktyget. Ett praktiskt råd från mig är att justera verktyget så att storleken på hylsorna endast justeras i den utsträckning det möjliggör problemfri handladdning av vapnet. Gevär har ofta olika headspace, dvs. avståndet mellan slutstyckets yta och patronhylsans bröst. Om detta headspace är större än standard finns inget behov av storleksjustering då hylsan bara förstörs av trycket igen. Det sliter bara onödigt mycket på materialet.

Glöm inte att smörja hylsan innan storleksjustering – det förhindrar att den fastnar i verktyget. Det applicerade lagret olja eller vax bör vara tunt, en större mängd kan leda till att antingen hylsan eller verktyget deformeras.

Trimning av hylsorna 

Efter storleksjustering är det bra att se till att hylsorna är lika långa med hjälp av en trimmer. Innan den här åtgärden bör du kontrollera lämplig längd i manualen. Om inga hylsor överskrider maxlängden bör trimmern ställas in utifrån den kortaste hylsan i partiet, så att övriga hylsor trimmas på lämpligt sätt.
De kortade hylsorna har vassa kanter, så efter trimningen ska du avfasa öppningen på varje hylsa med ett avfasningsverktyg och avgrada den.

Sortering

Den sista viktiga åtgärden vid precisionsskytte är den slutgiltiga sorteringen. Normalt handlar detta om att väga hylsorna för att kassera sådana som avviker från övriga vad gäller volymen i kammaren. Självklart kan du börja väga först när hylsorna har samma yttermått. Sorteringen leder till några helt enhetliga partier med hylsor som är redo för nästa steg i den noggranna handladdningsprocessen.

Du kan naturligtvis sortera utifrån volym (vilket inte omfattar eventuella skillnader i material). I så fall vägs varje hylsa två gånger – först torr och sedan med vatten upp till halsens kant (tänk på att stänga tändhattsfattningen t.ex. med en omvänd tändhatt). Beräkningen av skillnaden mellan mätningarna gör det möjligt att avgöra volymen vatten i hylsan (anges ofta i grains H2O). Detta är användbara uppgifter för datorberäkningar, som jag ska prata om i ett separat avsnitt.

Sortering – oavsett typ – är väldigt tidskrävande och utförs bara när man är osäker på hylsornas ursprung (olika tillverkare, olika partier). Än en gång – det går inte att överskatta vikten på kvaliteten på hylsorna som används för handladdning.

För precisionsskytte är det bra att dela upp hylsorna i separata partier med hylsor vars vikt inte varierar med mer än 0,5 %. Än en gång kan man hävda att sortering inte är nödvändigt för jakt. I slutändan handlar det om vad vi behöver på fältet.

Förberedning av hylsorna- det finns mer information om du vill djupdyka i ämnet

Vissa steg i förberedelsen av hylsor har medvetet utelämnats ur beskrivningen ovan. Dessa omfattar exempelvis hylssvarvning och härdning. Det första steget utförs för att göra halstjockleken enhetlig eller minska den så att hylsorna ska passa i smala kammare på vissa modeller för tävlingsskytte. Härdning utförs eftersom materialet i den övre delen av hylsan, till följd av upprepad storleksjustering, blir allt hårdare, vilket leder till ojämn låskraft samt sprickor i halsen eller axlarna. Det är dock bra att tänka på att du bör fokusera på de nödvändiga åtgärderna i början av ditt handladdningsäventyr. Om de grundläggande åtgärderna utförs på ett säkert sätt blir resultaten ofta bra. Huruvida de kan förbättras märkbart med hjälp av många fler åtgärder är ett annat ämne som kan diskuteras i många timmar.

Avfyrning innan rengöring

En ultraljudstvätt kommer att rengöra mässingen men inte polera den

Generellt sett kommer en roterande tumlare att kräva mer engagemang men kommer att producera perfekt polerad mässing

Hylsorna måste smörjas innan de dimensioneras om

Ytterligare torr smörjning för insidan av hylsans hals

Tre dimensioneringsdorrar (L till R): en kroppsdorr, halsdimensioneringsdorr (här med en bussning) och fullständig längd-dimensioneringsdorr

Dimensionering kräver en viss kraft - en kraftig press och möjligen även montering av bänken i golvet hjälper till

En egen trimmer för att skära mässingen till önskad längd

Lite slutlig fasning

Viktsortering för bästa resultat