Krut

Med Normas krut kan du lita på att ladddata, tryck, hastighet och precision håller samma höga standard från parti till parti. Ett omfattande krutprogram som ger hemmaladdaren många möjligheter att ladda de bästa patronerna för sitt eget vapen.

  Norma 200 Norma 201 Norma 202 Norma 203-B Norma URP Norma 204 Norma MRP Norma 217
Nitrocellulose % 88,5 88,0 88,0 85,0 83,5 87,0 82,0 82,3
Nitroglycerin % 4,5 4,5 4,5 7,5 10,5 4,5 11,5 10,5
Surface coating % 2,3 2,7 3,1 2,0 3,7 3,1 4,0 4,7
Various chemicals % 4,0 3,9 4,5 4,6 1,65 4,5 1,85 1,85
Water % 0,7 0,9 0,9 0,9 0,65 0,9 0,65 0,65
Energy J/g 3940 3894 3852 3957 4017 3852 3873 3766
Bulk density, min g/l 870 880 880 890 895 900 910 890
Length mm 1,1 1,1 1,1 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5
Diameter mm 0,67 0,72 0,72 0,85 1,0 0,85 1,0 1,2
Diameter hole mm 0,12 0,12 0,12 0,15 0,2 0,12 0,15 0,2