Skottplacering på vitsvanshjortar

Säkra och effektiva skott på vitsvanshjortar

Vitsvanshjorten som måltavla

Vitsvanshjortar, eller vitsvansar, är mellanstora hjortdjur som har ett ganska stort vitalt område som jägaren kan skjuta på. Vitsvanshjortar är ganska skygga och lättskrämda och smälter in mycket väl i sin omgivning, så utmaningen för jägaren består främst i att spåra upp hjortarna snarare än att uppnå en bra skottplacering, eftersom de är ganska stora djur. Vitsvanshjortar är mästare på kamouflage och är tämligen tysta såvida vi inte talar om en bock under brunst. Det finns många olika underarter av vitsvansar eftersom de effektivt anpassar sig till sin omgivning. Till skillnad från sin större släkting i familjen Cervidae (d.v.s. hjortdjur), älgen, kan man hitta vitsvansar mycket nära civilisationen och de gynnas faktiskt av ökningen av odlingsbar mark som människan frilägger från naturen. De är inhemska i Nord- och Sydamerika, men har införts på andra kontinenter och vilda populationer av dem finns i länder som exempelvis Finland.

Var skulle du placera ditt skott på denna fina vitsvansbock? Läs artikeln och se om du lär dig något nytt som kan ändra ditt svar!

Vitsvanshjortens anatomi

För jägare som är bekanta med hjortarnas anatomi kommer vitsvanshjorten att se ut precis som man kan förvänta sig. Det finns i princip tre stora vitala områden som ger dödliga skott när de träffas:

  1. Hjärtat
  2. Lungorna
  3. Nackkotorna
  4. Hjärnan

Lungorna är det överlägset största målet, följt av hjärtat, nackkotorna och slutligen hjärnan. Det perfekta skottet träffar både lungor och hjärta för att garantera att djuret dödas, men du kan förvänta dig att vissa vitsvansar springer ganska långt trots en perfekt skottplacering. I likhet med de flesta hjortdjur är hjärtat placerat ganska lågt mot och bakom frambenet. Eftersom vitsvanshjortar är ganska mycket större än rådjur, är skelettstrukturen också mer robust. Det innebär att om man träffar axeln först riskerar man att kulan deformeras ganska allvarligt. Detta är oftast inget som hindrar en bra och ren fällning, men kulans väg och skadorna på djuret kan vara ganska oförutsägbara och allvarliga när de kraftiga benen i axeln träffas först.

På bilden: De vitala områdena på en vacker hjortbock som fortfarande har kvar basthuden på hornen.

Var man ska sikta på en vitsvans

Eftersom vitsvansar är ganska ängsliga kommer du ofta att befinna dig i en situation där du måste vänta på att ett bättre skottläge ska uppstå. Vitsvanshjortens kropp smälter in riktigt bra i vegetationen, och deras något begränsade storlek gör att du ofta bara kan se huvudet som sticker upp bakom buskarna och snåren. Detta skygga beteende i kombination med att vitsvanshjortar har en tendens att springa relativt långa sträckor även efter rena hjärnskott gör att många erfarna vitsvanshjortsjägare väljer att skjuta mot huvudet eller halsen. Det mest etiska skottet är som alltid att sikta på lungor och hjärta, och eftersom storleksförhållandet mellan dessa två delar är tämligen stort, är det lämpligt att sikta på bredsidan.

På bilden: Den här bocken kikar fram ur buskaget och erbjuder en tillräckligt stor öppning för en ren bredsideträff mot hjärta och lungor.

En annan sak att tänka på är djurets vinkel. Vitsvansar är ständigt vaksamma och håller utkik efter faror åt alla håll, och har så att säga ständigt huvudet på skaft. Med sitt fantastiska kamouflage innebär detta att det kan vara svårt att bedöma vilken väg ett avlossat skott kommer att ta genom hjortens kropp, särskilt på större avstånd. Kom ihåg klockan – för en ren bredsideträff ska djuret titta rakt mot klockan 3 eller 9. Om det tittar mot klockan 12 eller 6 innebär det antingen ett skott framifrån eller bakifrån. Ett skott bakifrån är naturligtvis helt oacceptabelt, men vissa erfarna hjortjägare väljer att skjuta frontalt mot bröstet. Köttskador och knock-down-effekten är dock ett problem här, eftersom kulan inte kommer att passera genom lungor och hjärta, utan snarare träffa hjärtat. Då är det sedan ganska osäkert hur långt och i vilken riktning kulan kommer att fortsätta att färdas.

En snabb kommentar om huvudskott på vitsvansar

Vitsvanshjortar har några av djurrikets vackraste horn och är en drömtrofé för många jägare. Till och med svagare bockar kan vara förvånansvärt välutrustade. Det skulle därför vara synd att förstöra en vacker uppsättning horn genom att sikta på huvudet, eftersom skallen är ganska bräcklig och din konservator måste utföra ett mirakel för att rädda en trofé när huvudet har träffats. Hjärnan hos hjortar är också känd för att vara liten, och det är mycket sällsynt att en hjort står stilla länge, vilket gör det svårt att träffa rätt.

Vitsvansens beteende

Vitsvanshjortar beter sig ungefär som rådjur och är mer enstöriga än renar och kronhjortar som ofta bildar större grupper eller hjordar. De kommer inte gärna ut i det fria, utan går hellre längs kanterna av skyddande skogar och spanar efter faror i omgivningen. Ofta innebär det att du tittar genom siktet på en hjort som delvis är täckt av gräs, löv och grenar. Dessa små hinder kan ha en stor inverkan på din kula och det rekommenderas att alltid se till att kulan har en fri väg till målet innan du avfyrar skottet. Ett kännetecken för vitsvanshjorten i förhållande till andra hjortarter är den vita svansen som hjorten höjer upp som en hundsvans när den känner av en akut fara. På samma sätt som bävrar använder sin paddelformade svans för att varna och signalera fara, signalerar vitsvansen med svansen och sticker iväg. x

De har en brunstperiod under vilken hanarna tävlar om parningsrättigheterna och gör allt för att få de stackars honornas uppmärksamhet. Brunstperioden för vitsvansar är dock lite mer actionfylld eftersom bockarna är större, och särskilt i områden med rätt klimat och täta populationer kan brunsten bli mycket intensiv.

På bilden: Under perioder med sträng kyla eller andra svåra förhållanden samlas de flesta hjortarter, inklusive vitsvanshjortar, i flockar för att överleva.

Många erfarna jägare rapporterar att vitsvansarna är mycket känsliga för mänskliga intrång på deras område. Spårkameror, vindskydd och stativ kan skrämma vitsvansarna som är mycket territoriella och väl förtrogna med sin livsmiljö. Det är viktigt för jägaren att vara beredd och ta vara på varje möjlighet till ett fritt skott.

På bilden: Den skygga vitsvansbocken riskerar vanligtvis inte att ge sig ut i fullt dagsljus utan att känna sig mycket säker. Skulle du kunna identifiera den här bocken i en pressad jaktsituation?

Kaliberval för jakt på vitsvanshjort

Eftersom vitsvansarna är ett medelstort hjortdjur är de lämpliga kalibrarna för andra arter som dovhjort eller kronhjort lämpliga även för vitsvans. Det är ingen särskilt tålig typ av vilt, men deras ängsliga natur och starka flyktinstinkt gör att de ofta springer en bit även efter perfekta skott. Det betyder att du inte bara bör tänka på kalibern utan också på vilken typ av kula du använder. En stor pipa ger inte alltid den mest effektiva effekten, trots de högre energierna och vikterna. En mindre kaliber med högre hastighet och en mer aggressiv stötverkan är förmodligen ett bättre val för vitsvansjägaren. Mellan 6,5 mm och 30-kaliber (7,62 mm) är förmodligen det idealiska kaliberintervallet för de flesta jägare av vitsvanshjortar. När det gäller kulan är en expanderande kula det perfekta valet för maximal effekt. Det finns dock många olika typer av expanderande kulor (klicka för att läsa artikeln) och därför finns det också en viss grad av personlig preferens. Vi har lagt till några rekommenderade val längst ner i den här artikeln.

På bilden: En grupp vitsvansar som visar hur väl de smälter in i sin omgivning. Det är inte vanligt att dessa revirhävdande djur strövar omkring tillsammans på detta sätt.

Sammanfattning av skottplacering för vitsvanshjortar

Det är dags att se över vad vi har lärt oss om optimal skottplacering på vitsvanshjortar. .  . 

  • Vitsvanshjortar är ängsliga, så jägaren måste hålla sig oupptäckt och ha tålamod för att få ett bra skottläge
  • Det optimala skottet träffar både lungor och hjärta
  • Vitsvanshjortar är kända för att lägga lite avstånd bakom sig även efter rena skott
  • Använd rätt kaliber och kulkombination för maximal effekt.

 

/Robert Goldberg,

Relaterade sidor