Rådjursben i ballistisk gel

Vi på NORMA har genomfört ett banbrytande experiment, där ett rådjursben bäddades in i ett gelblock. Vad var syftet med detta? Att nära efterlikna de verkliga förhållanden som NORMA-kulor kan stöta på när de träffar ett djur, och för att bedöma kulans beteende vid träff.

Rådjursben i ballistisk gel

Hur beter sig egentligen kulor när de träffar ett rådjur?

Vi på NORMA har genomfört ett banbrytande experiment, där ett rådjursben bäddades in i ett gelblock. Vad var syftet med detta? Att nära efterlikna de verkliga förhållanden som NORMA-kulor kan stöta på när de träffar ett vilt, och för att bedöma kulans beteende vid träff.

Traditionellt har vi genomfört tester med gelblock, och resultaten har gett oss en visuell representation av en kulas bana, sårkanal och penetrationsdjup. Men i det här nya experimentet tog vi det till en annan nivå genom att lägga till ett rådjursben, som fungerade som en stand-in för skelettstrukturen i de djur vi jagar. Detta experiment syftade alltså till att utvärdera hur olika kulor reagerar när de träffar ben. Detta experiment tillför ett nytt lager av realism till våra tester, och utmanar kulorna på ett sätt som ett vanligt gelblock inte kan.

Tre olika kulor valdes ut för detta experiment, var och en med en unik design och ballistiska egenskaper. Målet var att se hur kulorna betedde sig när de träffade ett ben och hur kulornas vägar påverkades av det plötsliga hindret.

Kulorna som testades var:

Oryx. En av de utmärkande egenskaperna hos Oryx är dess unika bondningsprocess, där blykärnan är bondad till kopparmanteln. Detta förhindrar fragmentering, även när den kolliderar med ett hårt ben. Detta säkerställer en kontinuerlig och effektiv sårkanal, vilket förbättrar kulans chockverkan.

Ecostrike. Med sin strömlinjeformade design för exakt noggrannhet, djup penetration och enorm expansion är detta det perfekta blyfria alternativet. Ecostrike erbjuder konsekvent energiöverföring, viktretention och en snabb, human träff.

Tipstrike. Fragmenteringskulan ur NORMAs produktsortiment, utvecklad för chockverkan och djup penetration. Tillverkad med jägarens behov i åtanke och uppbackad av Normas arv av excellens, är Tipstrike en enastående kula för drevjakter och andra former av jakt där ett omedelbart stopp är avgörande.

Genom att använda en höghastighetskamera i det här testet har varje mikrosekund av kulans färd, varje ögonblick av kulans träff med gelblocket och benet, fångats i superslow motion. Filmen erbjuder en vy som går utöver bara siffror och statistik, och låter oss i realtid se vridningarna av NORMA-kulorna, påfrestningen på benet och kavitationen i gelblocket.

Resultaten? Inget mindre än spektakulärt. Vissa kulor överraskade oss med sin motståndskraft och penetration, medan andra visade upp dramatisk fragmentering och målade en levande bild av den potentiella skada man kan förvänta sig i verkliga jaktscenarier.

Sammanfattningsvis erbjuder kombinationen av rådjursbenet och höghastighetsfilmerna en holistisk syn, och detta innovativa test har höjt vår förståelse för kulornas prestanda. Som jägare lär vi oss och utvecklas ständigt, och tester som dessa påminner oss om att det alltid finns mer att upptäcka om det hantverk vi så passionerat utövar.

Relaterade sidor