TIPSTRIKE™ Varmint

Knall-och-fall på småvilt
Norma TIPSTRIKE Varmint kula

TIPSTRIKE VARMINT är en specialutveckling av vår TIPSTRIKE-kula och är anpassad för jakt på småvilt, inte minst predatorer. Den har samma konstruktionsprinciper med undantag för blylåset som tagits bort, för att uppnå samma goda funktion och effekt i de mindre kalibrarna.

TIPSTRIKE VARMINT är en projektil med platt bas, perfekt för varmint. Den utmärkta penetrationen som uppnås med TIPSTRIKE kompletteras med hjälp av en mindre justering av kärnkonstruktionen i kulan och det borttagna blylåset hjälper till att fälla djuret omedelbart och etiskt, utan att behöva använda en fragmenterade kula.

Kulans fördelar

Kulans fördelar

  • Plastspets för förbättrad ballistik
  • Plastspets för viss fördröjning av expansion, för att förbättra djupverkan
  • Förödande shockverkan genom att kulmantelns smalnar av i nosen och öppnar mycket snabbt

Norma TIPSTRIKE Varmint produktförpackning

TIPSTRIKE VARMINT finns också som komponent för handladdning