Norma TIPSTRIKE™ Varmint

Knall och fall på småvilt

TIPSTRIKE™ Varmint är specialutvecklad för jakt på småvilt och inte minst predatorer. Den har samma konstruktionsprinciper med undantag för blylåset som tagits bort, för att uppnå samma goda funktion och effekt i de mindre kalibrarna.

KULANS FÖRDELAR:

  • Plastspets för förbättrad ballistik.
  • Plastspets för viss fördröjning av expansion, för att förbättra djupverkan.
  • Förödande shockverkan genom att kulmantelns smalnar av i nosen och öppnar mycket snabbt.