NORMA TIPSTRIKE ™ Varmint

Knall och Fall på litet vilt och skadedjur

Med TIPSTRIKE™ Varmint är våran Varmint-anpassade TIPSTRIKE-kula. Den har samma konstruktionsprinciper som TIPSTRIKE i de större kalibrarna med undantag för blylåset, som tagits bort, för att uppnå samma goda funktion och effekt i de mindre kalibrarna man ofta ser på skadedjursjakt och mindre vilt.

KULANS FÖRDELAR:

  • Plastspets för förbättrad ballistik.
  • Plastspets för viss fördröjning av expansion, för att förbättra djupverkan.
  • Förödande shockverkan genom att kulmantelns smalnar av i nosen och öppnar mycket snabbt.