Norma STRIKE™

Lär känna ditt vilt och dina marker – STRIKE™ kommer att göra resten. I skarpt läge måste allt falla på plats. Förväntningarna såväl som utfallet. Detta är något alla ansvarsfulla jägare eftersträvar och det är också grundtanken med STRIKE™-serien.

STRIKE - PERFECT ENDING

I fråga om liv eller död måste allt fokus vara på målet. Förväntningar och resultat lika. Baserat på denna filosofi har vår nya ammunitionsserie fått namnet Strike. Det är en komplett familj där varje medlem bidrar på ett visst sätt till en säkrare jakt och en perfekt avslutning.