En introduktion till handladdning - Del 3

Handladdarens verkstad

Det är självklart att du inte kommer att kunna handladda utan en verkstad. ;en det handlar inte bara om verktygen och hur man arrangerar dem på arbetsplatsen – det handlar också om att veta hur man använder dem på rätt sätt.

Det är omöjligt att handladda utan verktyg, och verktygens kvalitet (och skick!) kan överföras direkt till repeterbarheten hos de hopsatta patronerna.

Men i den eufori som en handladdare ofta känner under de första stegen är det viktigt att inte glömma bort att det är kunskapen om säkerhetsregler, förmågan att korrekt kombinera komponenter och medvetenhet om förloppet av enskilda steg som i slutändan kommer att avgöra om processen leder till framgång eller misslyckande.

Kunskap om handladdning är avgörande

Det första den som vill lära sig konsten att handladda måste investera i är kunskap. Den bästa läraren är en erfaren kollega. Han eller hon kommer inte bara att ge de snabbaste svaren på besvärliga frågor, utan kommer framför allt att visa hur vissa aktiviteter går till. Det är värt att ta de första stegen under överinseende av en sådan person – det kommer att göra det lättare att upptäcka fel som är nästan oundvikliga.

Jag minns mitt första, totalt misslyckade försök att avfyra de första tio skotten jag gjorde. Ingen av dem fungerade, vilken flopp! Min upphetsning hindrade mig från att helt torka av vågen jag hade förberett (oavsiktligt, men ändå). Det visade sig senare att vattnet som blev kvar i tändrörshålen hade blött ned tändrören och tändstiftet kunde slå hur mycket som helst. Förgäves. "Genvägar är senvägar!" kommenterade min vän när jag berättade för honom om mitt misslyckande. Jag är säker på att om han hade övervakat mig vid tillfället ifråga skulle upplevelsen förmodligen ha varit tillfredsställande istället för skamfylld. Bortsett från det där ”lilla” felet var patronerna bra...

Råden från även den mest erfarna kollega kan inte ersätta den kunskap du får genom läroböcker. Det finns många sådana böcker ute i handeln – och det är värt att köpa och läsa dem. Även i tillverkarens handböcker finns det många råd och regler. Det är en annan bra källa till kunskap. Inte minst eftersom källinformationen från tillverkarna av krut och kulor är oumbärlig, och du måste ändå ha den.

Ta till exempel Normas handbok för omladdning. Den innehåller listor över kulor med deras respektive krut. Kompositionerna presenteras i tabellform, och för varje kombination finns en indikation på den vikt som du tryggt kan börja ifrån, så kallad startladdning, samt maximal laddning, vilken inte får överskridas. För båda anges de hastigheter och tryck som uppnåtts för testpipan. Utöver de tillåtna laddningsintervallen publiceras andra viktiga data – den acceptabla totala längden på patronen (OAL), längden som hylsan ska förkortas till (trimlängd) och vanligtvis även kaliberns historia och egenskaper. Dessa data föregås av en teoretisk introduktion, där grunderna för handladdning, regler för förvaring av krut och tändhattar, tips när det gäller jakt och så vidare gås igenom.

Men återigen, endast data från tillverkaren av komponenterna kan utgöra en tillförlitlig grund för att skapa dina egna patroner! Att använda information som erhållits i simuleringsprogram eller som finns på webbplatser eller internetforum utan att verifiera den med data från handboken är riskabelt!

Verktygen för handladdning

Utrustning för handladdning kan vara dyr. Tillverkare erbjuder otaliga verktyg – från de oumbärliga till sådana som endast används vid sällsynta tillfällen. Det är värt att komma ihåg att vanligtvis när man just börjat lära sig konsten att handladda bör de åtgärder som vidtas begränsas till vad som är nödvändigt. På det sättet missar man ingenting i grunderna och lär sig samtidigt att bemästra färdigheterna steg för steg, vilket gradvis leder handladdaren till att så småningom fullständigt bemästra hantverket. Med tiden kommer många av dessa verktyg att ersättas av mer avancerade. Vissa kommer dock att finnas kvar – jag använder fortfarande många av de grundläggande/prisvärda verktyg som jag köpte för nästan 20 år sedan. De fungerar fortfarande perfekt och jag ser ingen anledning att byta ut dem. Å andra sidan är många skyttar fast beslutna att handladda på högsta nivå redan från början. De har rätt budget för detta och vill slippa barnsjukdomarna (vilket faktiskt inte är någon nackdel enligt mig). Men – om de föredrar att få den utrustning de strävar efter direkt, varför inte? Därför kommer jag att göra två inköpslistor: en med ett absolut minimum och en som täcker allt.

Minimal utrustning

Det billigaste tillvägagångssättet är vanligtvis att köpa ett kit som innehåller de nödvändiga verktygen. Ledare i denna kategori är enligt min uppfattning företaget Lee, vars policy i åratal har varit att erbjuda bra verktyg så billigt som möjligt. Ofta är eller verkar konkurrenters produkter vara bättre ur olika aspekter (man måste nästan alltid betala mer för dem), men fördelarna det resulterar i är inte alltid så uppenbara. För ett pris på drygt 250 EUR kommer verkstaden att vara utrustad med:

  • En så kallad ”o-press”, det vill säga en press med en stängd ram, som ger den nödvändiga styvheten
  • mått för att mäta krut, justerbart efter volym
  • en mekanisk våg med noggrannhet på 0,1 grain
  • antistatisk tratt för att hälla krut i hylsan
  • universaltrimmer för hylsor
  • avfasningsverktyg
  • tändsatsverktyg

Som uppenbar extrautrustning kan du behöva lämpliga kaliberverktyg (ca 50 EUR). Det finns inte heller någon utrustning för att rengöra hylsorna, men man kan argumentera kring huruvida det är nödvändigt i minimiplanen. Det huvudsakliga målet är att hålla kontaktytorna av mässing rena. Med små mängder räcker det att rengöra den utvändiga ytan (med stålull och rengöringsmedel) och använda en borste för insidan av halsområdet. Med det sagt – jag kan inte föreställa mig att inte köpa en tumlare för rengöring eller en ultraljudstvätt förr eller senare.

Komplett utrustning för handladdning

Om jag ska vara ärlig tror jag inte att det finns en gräns för vad man kan få och det finns inte något sådant som en maximiplan. Det kommer alltid att finnas ett ännu bättre verktyg – mer effektivt, exakt, ergonomiskt osv. Ändå finns det många saker man kan lägga till eller ersätta i listan ovan och njuta av noggrannhet, repeterbarhet och komfort på högsta nivå.

Så vilka ändringar krävdes i minimiplanen?
1. En tyngre och styvare press. Det handlar om både stabilitet och styvhet vid användning, men också om repeterbarheten hos kulplaceringen. Det finns många bra pressar bland de populära produkterna som Forster CO-AX, Hornady Iron, Redding Big Boss, RCBS Rock Chucker, Lyman Crusher, för att inte tala om progressiva pressar som utför flera funktioner samtidigt (och kostar minst lika mycket som hela uppsättningen ovan, ofta många gånger mer)
2. Utrustning för rengöring av hylsorna – en torr eller våt tumlare (beroende på vad man föredrar) eller en ultraljudstvätt, utöver detta rengöringsmedel (mekaniska eller kemiska)
3. En automatisk våg – på vilken man kan programmera vikten och hällhastigheten
4. Halsdimensioneringsverktyg, helst med bussningar, vilket kommer att begränsa de faktiska omformningsstegen till ett nödvändigt minimum (förlänger patronernas livslängd, förbättrar noggrannheten och minskar kraften som behövs för formatering) och dessutom ett kroppsverktyg
5. Högkvalitativa dimensioneringsverktyg – enskilda tillverkare använder sina egna, patenterade sätt för att öka precisionen. Dessa produkter är vanligtvis märkta med ”bänkstöd” eller ”match”
6. Elektrisk hylstrimmer
7. Olika mätverktyg (headspace, OAL, koncentricitetsmätare, olika indikatorer och komparatorer osv.)
8. Kronometer för att verifiera den faktiska mynningshastigheten
9. Datorprogram för att stödja handladdning, ballistiska kalkylatorer, t.ex. Quick Load

Det är omöjligt att lista alla verktyg, för att göra det skulle det krävas separata artiklar som ägnas åt enskilda ämnen. Det är dock lätt att se att den maximala planen börjar runt 2 000 EUR och att det inte finns någon övre gräns.

Min personliga inställning var att börja i liten skala. Jag köpte det billigaste setet och monterade pressen på en bit träskiva som jag senare kunde montera på köksbordet med en klämma. Att ladda för hand tyckte jag verkade mystiskt och komplicerat och jag tvivlade på om jag skulle kunna hantera det, så jag ville inte spendera alltför mycket pengar i början. Det visade sig snart att detta var min grej helt och fullt, så jag bytte ut pressen och vågen mot avancerade verktyg. Så småningom skaffade jag en tumlare, en elektrisk trimmer och lite andra verktyg. Jag använder dock fortfarande en del verktyg från det första setet jag köpte för 20 år sedan (tändsatsverktyg, tratt, patronhållare). Under många år använde jag en mekanisk våg som jag köpt begagnad – och njöt verkligen av känslan av personlig, manuell påverkan vid varje steg. Att byta till en automatisk våg gjorde arbetet mycket snabbare och bekvämare, särskilt för större partier av ammunition, även om det gav mig en känsla av att vara lite frånkopplad från en del av processen.
Dyrare utrustning är vanligtvis bekvämare och mer exakt – det är inte ett måste för de flesta uppgifterna, men för stora kvantiteter eller när du strävar efter högsta noggrannhet kommer du definitivt att dra nytta av den.

Den största förbättringen var utan tvekan att hitta en lämplig plats i huset för verkstaden. Jag kunde ordna utrymme enbart för handladdning, där jag hade alla mina viktigaste verktyg fixerade på funktionella och praktiska ställen och kunde tillbringa flera timmar i taget på en bekväm plats.

Utrymme för handladdning

Att handladda är en tidskrävande passion, så det är väl värt att utforma en arbetsplats som är bekväm där du kan tillbringa många timmar åt gången. Om verkstaden organiseras på ett felaktigt sätt försämras inte enbart ergonomin – det kan även bidra till att man gör misstag under monteringen av patroner. Se därför till att det finns tillräckligt med utrymme på bordet för en handbok och anteckningar (eller en bärbar dator) som används under arbetet, minst en bricka med patronhylsor och en låda för färdiga patroner. Jag föreslår att du placerar den mekaniska vågen på en fristående hylla, helst tillräckligt högt för att indikationerna ska synas tydligt. Underredet (hylla, bord – eller vilken annan plattform som helst) måste vara perfekt nivellerad i alla riktningar – eventuella avvikelser kommer att resultera i mätfel!

Bordsskivan som pressen fästs på måste vara stabil och hållbar – jag föredrar att ha en bordsskiva som är separerad från det allmänna skrivbordet för detta. Dimensionering av patronhylsor kräver ibland avsevärd kraft – det är därför bordet ska fästas permanent i golvet. Naturligtvis är alla rekommendationer ifråga om säkerhet och hälsa under arbetet när det gäller belysning, möbelarrangemang som gör att du kan inta rätt position osv. värda att beakta. Först och främst måste du kunna fokusera på det du gör.

Med en utrustad verkstad och grundläggande kunskaper i huvudet kan du gå vidare till det första köpet av komponenter. Även här föreslår jag att du ska börja med en blygsam uppsättning: en kaliber, ett krut och en sorts projektil till att börja med. Då kan jakten på den perfekta kombinationen – så kallad sweet load – börja. Ibland hittar man den väldigt snabbt, men vid många andra tillfällen är vägen lång och slingrig. Detta är inte något negativt – för många av oss är handladdning en konst som handlar om själva jakten på bytet, inte bara ett enkelt sätt att fånga det på.

Min gamla, grundläggande handladdningsstudio.

Den nya har betydligt mer utrymme, inkluderar några nya verktyg, några uppgraderingar, men behåller fortfarande en del av den gamla, grundläggande utrustningen som fortfarande fungerar.

Kunskap är nyckeln: böcker och manualer är informationskällan för handladdning

NORMA tillhandahåller både tryckt och onlineinformation

Denna enkla tändhattsanordning är förmodligen 15 år gammal - fungerar fortfarande perfekt

Några små och billiga tillägg gör arbetet enklare - här borstar och markslipad mica för torr smörjning av hylsor före formning

Jag föredrar att hålla de oftast använda hylshållarna separat

Mätverktyg är ett måste!

En gammaldags våg med en trickler är en mycket exakt kombination (dock en långsam sådan)

En tung och robust press är förmodligen det viktigaste inköpet

En automatisk våg gör vägningsprocessen snabb och enkel