En introduktion till handladdning - Del 1

Varför det är en utmärkt idé att handladda din egen ammunition

Fabriksladdad ammunition har förmodligen aldrig varit så bra som den är idag. Så vad är poängen med att försöka tillverka patroner själv, särskilt om man är en amatör? NORMA's specialist på handladdning, Lukasz Dzierzanowski, ska försöka förklara detta.

Är handladdad ammunition eller fabriksladdad ammunition bäst?

De kloka gamla människorna i mitt hemland brukar säga att ”man kan inte alltid kontrollera vinden, men man kan kontrollera sina segel”. Detta gäller även jaktutrustning. Med allt mer exakta, ergonomiska, tillförlitliga och snabba gevär samt fler tekniska hjälpmedel som avståndsmätare, vindmätare, appar och högteknologiska kikar-sikten förväntar vi oss att kunna kontrollera ballistikens innersta värld för att träffa målet med högre precision, hårdhet och dödlighet.

Men även om fabriksladdad ammunition har blivit bättre, mer specialiserad, finjusterad och enhetlig finns det fortfarande ett stort område inom ballistiken som skytten helt enkelt inte har kontroll över - om du inte börjar handladda på egen hand.

Kommer du att uppnå ett bättre resultat varje gång? Jag tvivlar på det. Dagens fabriksladdade ammunition er-bjuder en enhetlighet, variation och kvalitet som är svår att överträffa. Handladdning av ammunition kan också innebära många fördelar, men man måste ha i åtanke att man bara kan uppnå utmärkta och, viktigast av allt, säkra resultat om man är tålmodig, försiktig och följer reglerna.

Och slutligen måste man fråga sig själv vad ”bättre” egentligen betyder. Det är väldigt relativt. Det finns förmod-ligen lika många behov och kriterier som det finns skyttar och jägare. Det är troligtvis anledningen till att fabriks-ammunition inte nödvändigtvis kommer att vara optimal för alla hela tiden, även om den är perfekt. Det är som med kläder, du kan köpa en fantastisk kostym direkt i butik, men det finns en chans att du kommer att vinna på att välja en skräddarsydd lösning.

Låt oss därför återvända till den ursprungliga motiveringen och frågeställningen. Begreppet ”omladdning” är nära förknippat med ordet ”justering”. Specialanpassningen sker i olika dimensioner: tillämpningen, vapnet och sist, men inte minst, skytten själv.

Handladdning återupplivar alla kalibrar

Handladdning erbjuder oändliga kombinationer

För det första har omladdaren stor frihet när det gäller att välja komponenter. För den populära 30-06 kan du välja mellan hundratals olika kulor som väger allt från 100 till 240 grains. Och i de allra flesta länder kan de be-ställas online (även internationellt) och levereras per post. Den senaste tidens kris vad gäller tillgången på am-munition visar hur svårt det kan vara att få tag på exakt den fabriksladdning som vi är ute efter. Med ett så stort urval av kulor kan du ta hänsyn till olika jaktrelaterade aspekter - typen av villebråd, det typiska avståndet som skottet ska avlossas på, terrängförhållanden och mycket annat.

En omladdare håller också ett öga på alla aspekter av kulans prestanda - precision, expansion, penetration, energiöverföring, beständighet mot hinder etc. På lång sikt leder detta till en ökad medvetenhet om ballistik och träffsäkerhet. För det första genom en bättre förståelse för de fenomen som är förknippade med skytte, och för det andra genom behovet av att besöka skjutbanan oftare. Å andra sidan är det ofta nyfikenheten som får en skytt eller jägare att börja ladda om från första början. Friheten att själv kunna välja kula och mynnings-hastighet som ofta inte erbjuds i fabriksladdningarna är både frestande och lärorik.

Du laddar faktiskt om patronhylsorna - det är en bra idé att investera i kvalitetsmaterial.

Återanvänd dina hylsor

När det gäller populära kalibrar är det inte säkert att mängden egna hylsor är ett tillräckligt starkt argument för jägaren. Det är dock en helt annan sak när det gäller de obskyra varianterna. Omladdning är ibland det enda möjliga sättet att kunna jaga med vapen med sällsynta kalibrar.

Min väns gamla drilling med förkrigstidens 9.3x82R fick vänta länge på det ögonblick då den kunde höras i sko-gen igen, trots att det var i mycket gott tekniskt skick. Efter många års tystnad kunde de nya pressverktygen och lite gammal mässing från en bortglömd låda återställa det för jakttjänst igen, till ägarens stora glädje.

Vem hade kunnat tro att amerikanska jaktomladdare, som oftast förknippas med cowboyhattar och repeterge-vär, skulle förändra de ädla engelska dubbelstudsarnas öde? I början av 1970-talet, när ammunition i Nitro Ex-press-kaliberfamiljen började försvinna, förlorade en del av de gamla vapnen gradvis sin funktion. På den tiden var det bara omladdare med begagnade hylsor och specialtillverkade pressar som kunde tillhandahålla rätt ammunition. Värdet på vissa fina dubbelstudsare sjönk drastiskt och priserna blev allt mer överkomliga för en bredare köpargrupp. Detta ledde så småningom till att tillverkare av omladdningsutrustning introducerade dessa kalibrar i sitt sortiment. Och detta innebar i sin tur att de gamla kalibrarna återfick sin plats i fabriksutbudet efter drygt 30 år.

Det är viktigt att hålla sig fokuserad - alla patronhylsor måste fyllas med samma mängd krut.

Handladdning erbjuder en lek med hastighet

En av de hylsparametrar som i hög grad påverkas av omladdaren är utgångshastigheten. Genom att begränsa laddningen (i den mån det är tillåtet) och kruttypen kan du sänka kulans hastighet avsevärt och skapa en ”lätt” ammunition. Med undantag för ett fåtal erbjudanden utnyttjar nästan alla fabriksladdningar kaliberns fulla pot-ential. Det finns en bra anledning till det - det är vad de flesta jägare förväntar sig. Men snabbare är inte alltid bättre. När man jagar över korta avstånd kan höga hastigheter ibland vara problematiska.
Det finns inga tekniska begränsningar som skulle göra det omöjligt att ballistiskt sett reducera en magnumkaliber på t.ex. 300 Weatherby Magnum till samma nivå som 308 Winchester. Hastigheter på 800 m/s är i de flesta fall tillräckligt för att ge ett mycket behagligare skytte, men det finns alltid en möjlighet att accelerera en typisk kula med 150-200 m/s om det skulle behövas. Att ladda om själv ökar möjligheterna att använda ditt vapen för olika ändamål avsevärt.

Vägning av krutet är en avgörande process. Laddningen måste noga väljas och sedan mätas med en exakt våg.

Ammunitionen är designad för att passa

Det går inte att ifrågasätta kvaliteten och enhetligheten på förstklassig ammunition idag. De flesta vapen där ute kommer att skjuta bra grupper med den. Men det betyder tyvärr inte att det gäller för alla vapen. Vi har nog alla varit med om det - när en patron som är perfekt i teorin inte går ihop med ett visst vapen, särskilt om pipan har en udda räffelstigning (som skiljer sig från CIP-specifikationen), inte har exakta standardmått eller har modifie-rats (t.ex. förkortats).

Proceduren för tillverkning av patroner på industriell skala måste säkerställa att majoriteten av tillgängliga skjut-vapen ger tillfredsställande gruppering på målet. Denna effekt beror inte bara på hur omsorgsfullt den tillverkas utan även till stor del på receptet: kruttyp, vikt och hur djupt kulan är inbäddad. Så det kommer oundvikligen att röra sig om någon form av medelvärde. Målet är att så många vapen som möjligt ska skjuta bra med denna am-munition. Men det kommer alltid att finnas några som inte fungerar, och det finns inget man kan göra åt det. För den vanlige jägaren gäller det att testa många olika produkter och ibland förlika sig med det faktum att det i slutändan är pipan som väljer patron och inte hen själv.

Omladdningsfilosofin avvisar per definition förekomsten av ”universella recept” och leder till valet av en kula, krut och tändstift för en specifik enhet. Att utveckla ett eget recept ökar chanserna för framgång avsevärt.
Sammanfattningsvis betyder omladdning frihet. Du väljer inte bara komponenterna utan definierar även alla patronparametrar. Du kan anpassa patronen till din jaktstil i stället för tvärtom.

Att sätta kulorna är det sista steget i den faktiska omloaddningsprocessen. Sedan handlar det om att testa på skjutbanan och använda ammunitionen i fältet.

Och sist men inte minst – det är kul!

Jag sparade det viktigaste argumentet till sist. Jag blev först medveten om det när jag av en slump snubblade över stevepages.com - en webbplats som drivs av Stephen Ricciardelli och som handlar om omladdning. Denna erfarna författare förklarade att han på 1960-talet brukade ladda om eftersom det var billigare. På 70-talet var hans patroner snabbare än fabrikspatronerna. På 80-talet trodde han att de också var mer exakta. Mer tillförlit-liga på 90-talet. Och efter det gjorde han det helt enkelt själv för att det var så kul.
Jag har tillverkat mina egna patroner i nästan 20 år nu, och jag håller med Steve mer för varje dag som går. Jag avfärdar inte fabriksammunition - jag litar lika mycket på den som på min egentillverkade ammuniton. Men jag vill veta allt om mina patroner och jag vill kunna påverka allt.

Jag är starkt övertygad om att tillfredsställelsen över att få ett bra resultat på en skyttetävling, eller att kunna fälla vilt i skogen med min egen ammunition, i slutändan ger det där lilla men avgörande mervärdet till den glädje som jag upplever just då. Och är det inte just glädje som vår passion handlar om när allt kommer omkring?

En gammal patron återupplivad med en modern kula. Bondstrike och 300H&H är en underbar kombination!