Hur man uppskattar ålder på en rådjursbock

Tips på hur man identifierar åldern på en rådjursbock

Hur man bestämmer ålder på en rådjursbock

I början av april, när jaktsäsongen för rådjur börjar närma sig, lockas många tyska jägare ut till sina jaktpass. Ju längre in i månaden man kommer, desto mer börjar råbocken hävda revir. Detta är en perfekt möjlighet att bevittna den årliga kampen om revir från första parkett och få en uppfattning om hur många bockar man har på sina marker samt deras olika egenskaper. Framför allt är det den bästa tiden att bedöma i vilket åldersspann de olika bockarna befinner sig eftersom detta blir allt svårare ju längre in på säsongen man kommer. Här är några av de viktigaste aspekterna för att bestämma åldern på en råbock:

Hornen

Hornen ger många ledtrådar om vilken ålder en bock kan ha men får aldrig ses som den enda informationskällan för att bestämma åldern. Sätt alltid den information som hornen ger i ett större sammanhang för att få ett så exakt resultat som möjligt och minimera risken att kategorisera åldern fel.

  • Är hornen fejade eller fortfarande täckta med mjuk basthud?

I Tyskland säger man att ”de gamla fejar före de unga”. Det är ett användbart talesätt som många jägare får lära sig under utbildningen och handlar om att äldre råbockar gör sig av med basthuden tidigare än yngre bockar. Vissa fjolåriga bockar kan ha kvar sin basthud ända in i juni, samtidigt som riktigt modiga råbockar fejar hornen så tidigt som i mitten av april. Efter fejningen är däremot hornens färg ingen tillförlitlig indikator för att bedöma bockens ålder. Bockens horn kan vara ljusare eller mörkare efter fejningen, beroende på vilka buskar, snår och trädarter som bocken har fejat hornen mot. När bocken fejar hornen tränger trädsaft och andra vätskor ut från risporna i stammen och färgar hornen i olika nyanser.

Rosenkransen

Rosenkransens höjd och läge är tydliga indikatorer på en råbocks ålder. Några tumregler: Ju äldre en råbock är, desto djupare sitter rosenkransen på skallen. Det beror på att rosenkransen påverkas av varje års fällning av hornen. I takt med att råbocken blir äldre kommer rosenkransarna inte bara att sitta djupare, utan även längre åt sidorna med större avstånd. En yngre bock, i synnerhet om den är stark, har nästan inget mellanrum vid basen, med högt belägen rosenkrans. Om inget av dessa kännetecknen är synligt är det en bra indikator på att det rör sig om en mognare bock.

roe buck age determination

Pälsen

Framför allt tidigare under säsongen är pälsen en tillförlitlig indikator på bockens ålder. Under sommar- och vintersäsongen skiftar rådjuren färg för att smälta bättre in i omgivningen. På vintern är pälsen mer gråbrun medan råbocken om sommaren växlar om till en mer intensiv rödbrun färg. Rådjuren skiftar ofta päls från huvudet och ned över ryggen. Sist byter oftast bröstet och sidorna färg. Om det är tidigt på säsongen och du ser en råbock med helt rödbrun hals kan du vara tämligen säker på att det rör sig om en yngre bock.

Skallen

Detta är en av de mer luriga och vaga indikatorerna på en råbocks ålder. När rådjurskidet övergår till fjolårig bock har ansiktet fortfarande kvar sina kidliknande drag och skallen är ännu inte färdigväxt. Under det tredje till fjärde levnadsåret slutar rådjurets benstruktur att växa, skelettet hårdnar och bocken får ett mognare utseende. När den når sju års ålder uppträder de mer kidlika dragen igen, vilket kan lura betraktaren.

Ansiktsteckning

När rådjuret åldras uppvisar ansiktet en mörk eller gråaktig teckning som utgår från pannan och oftast sträcker sig längre ned över ansiktet ju äldre djuret är. På tyska kallas detta för ”Muffelfleck”, vilket kan översättas med mufflonfläck. Denna teckning är av stor betydelse för rutinerade rådjursjägare men jag upplever att det är omöjligt att bedöma en bocks ålder enbart med hjälp av denna faktor. Ett rådjurs ansiktsteckning är, precis som ett fingeravtryck, unikt och varierar från individ till individ, både vad gäller storlek och nyans. Men man kan definitivt konstatera att de äldsta bockarna har en mer gråaktig teckning. Fjolåriga bockar och kid saknar denna ansiktsteckning helt.

determine age of roe buck

Kroppsbyggnad och resning

Halsens och nackens bredd och tjocklek är tämligen tillförlitliga indikatorer för att bestämma åldern. Dessa kan variera naturligt och är även beroende av området du jagar i. Tillgång på föda, säsongsberoende aspekter som hårda vintrar och rådjurspopulationens allmänna hälsotillstånd är samtliga faktorer som påverkar rådjurets kroppsstruktur. Därför är det viktigt att som rutinerad jägare känna till sina jaktmarker väl – inte bara ur topologiskt hänseende.

En bred och tjock hals i kombination med ett bredare avstånd mellan benen är för mig tydliga indikatorer på en äldre bock. Yngre bockar har ofta ett smalare avstånd mellan benen och benen är tydligt parallella. De brukar även ha ett djärvare och mer kraftfullt steg. Äldre bockar uppvisar generellt ett bredare bröst och bär oftast större delen av sin vikt över de främre kroppsdelarna, vilket ger dem ett tjurliknande utseende.

Beteende – hemlighetsfullt eller lekfullt?

Under hela ditt aktiva liv som jägare kommer du sannolikt aldrig att stöta på en äldre råbock som bekymmerslöst hoppar och skuttar omkring. Särskilt inte dagtid i fullt solljus, fullt exponerad för eventuella rovdjur. Detta beteende uppvisar bara yngre, mindre uppmärksamma och mindre vaksamma bockar. I takt med att en råbock åldras krymper dess revir och strövområde i storlek och den rör sig oftast över allt kortare sträckor. Äldre bockar är mer försiktiga och vaksamma och det är mindre sannolikt att de konfronterar andra bockar som vill göra anspråk på deras revir.

Avslutande reflektioner

För att bestämma åldern på en råbock gäller det först att identifiera så mycket information som möjligt och utvärdera den på rätt sätt. Om du stöter på en bock i mitten av maj som har blivit av med all sin basthud, med en djupt liggande rosenkrans och tydliga grå toner, framför allt i ansiktet men även över hela pälsen, kan du tämligen säkert fastställa att det rör sig om en äldre råbock. Om du däremot ser en bock som skuttar omkring långt före skymningen i fullt solljus, med lysande rödbrun päls och ogrenade och högt placerade horn, är det helt säkert så att det rör sig om en yngre bock.

De många aspekterna vid åldersbestämningen av en bock är en stor utmaning för många jägare. Som framstående jägare är det enormt viktigt att behålla sin nyfikenhet och vara öppen för nya lärdomar eftersom naturen alltid kommer att överraska och det bara är genom erfarenhet som du kan bli en bättre rådjursjägare. Tålamod är också en viktig faktor eftersom du kommer att behöva studera råbocken noga efter alla ålderstecken, snarare än att bara förlita dig på några få indikatorer.

Denna artikel skulle inte vara komplett om jag inte nämnde åtminstone några få lämpliga kalibrar för rådjursjakt. För europeiska rådjursbockar är oftast en något lägre kaliber det bästa alternativet, exempelvis .308 Winchester eller 7x57. När det gäller projektiler föredrar jag expanderande kulor eftersom det garanterar en tillförlitlig penetration och frigjord energi även på längre avstånd. Snabbare kalibrar som .223 Remington, .243 Winchester eller till och med .300 Winchester Magnum har ofta lett till ett nedlagt byte med stor blodförlust och köttförstörelse. Jag skulle därför rekommendera en långsammare men tyngre kula med god expansion.

Waidmannsheil

Text: Steffen Foullon

Relaterade sidor