Whitetail kulutvärdering på 100 kg vildsvin

NORMA Whitetail-kulan i .308 Win. extraherades från ett vildsvin på 100 kg som förblev på platsen där den träffades av kulan. Ett perfekt skott från ett högt läge på 60 meters avstånd. Ett fantastiskt resultat ur jägarens perspektiv: inget behov av blodspårning, bra skottplacering för att kunna använda merparten av det kvalitativa viltköttet, ett ”rent arbete”. Men stämmer det verkligen? Låt oss ta en närmare titt!

Whitetail kulutvärdering på 100 kg vildsvin

NORMA Whitetail-kulan i .308 Win. extraherades från ett vildsvin på 100 kg som förblev på platsen där den träffades av kulan. Ett perfekt skott från ett högt läge på 60 meters avstånd som resulterade i ett vildsvin av en storlek långt över genomsnittet som jagats humant. Ett fantastiskt resultat ur jägarens perspektiv: inget behov av blodspårning, bra skottplacering för att kunna använda merparten av det kvalitativa viltköttet, ett ”rent arbete”. Men stämmer det verkligen? Låt oss ta en närmare titt.

Trots att allt var perfekt vid första anblicken, ska vi granska situationen från en lite annorlunda vinkel – även om över 3 000 J levererades till brösthålan och vildsvinet förblev på platsen, hade varken hjärta eller huvudartär träffats. Det var enbart en lycklig slump, och tack vare hjälpen från en kvalitetskula, som säkerställde att djuret inte reste sig och sprang iväg. Höga lungskott leder vanligtvis till att det tar längre tid innan djuren blir medvetslösa på grund av hjärtats kontinuerliga pumpning av syresatt blod genom kroppen. Det tar vanligtvis upp till några minuter innan hjärnan har ”slut på bränsle”. Försök att föreställa dig ett avstånd som ett vildsvin på 100 kg kan tillryggalägga under denna tid, och att det dessutom kan vara svårt att spåra det i hög vegetation.

Jag kontrollerade den utdragna kulan och analyserade vinkeln och anslagspositionen. Vid undersökning av bröstet och organen upptäcktes den enda synliga skadan enbart på lungorna. Vad kunde ha hänt? Kulan expanderade effektivt till sin maximala diameter, vilket med största sannolikhet inducerade en hydrostatisk chock genom hela bröstet och skapade en effektiv tillfällig hålighet, som, förutom direkt skada, påverkade de vitala organen och ryggraden med de kritiska nerverna. Alla dessa effekter sammantaget orsakade en tillfällig förlust av medvetandet och flera mikroskopiska mjukdelsskador. Allvarliga lungskador med en enorm blodförlust ”gjorde jobbet” innan djuret kunde återhämta sig efter att tillfälligt ha oskadliggjorts.

Vilka slutsatser kan man dra av detta? Jag har identifierat tre nyckelfaktorer: För det första har jag påmint mig själv om att .308 Win. är en utmärkt arbetskaliber, men i sällsynta fall kan det finnas omständigheter där några extra joule skulle vara fördelaktiga. Även om skottet gjorde jobbet och överförde över 3 000 joule energi, lyckades det inte skapa något utgångssår. Frånvaron av ett utgångssår innebär svårigheter att försöka följa blodspåret och vanligtvis krävs specialiserade blodspårningshundar för detta. När .308 Win. används riktad mot ett större vilt är det lämpligt att välja mer penetrerande kulor som NORMA Oryx eller NORMA Ecostrike.

För det andra är exakt skottplacering avgörande, särskilt i sådana situationer. Det är viktigt att avge energin till specifika ställen där den antingen kan framkalla den omedelbara döden eller omedelbar oskadliggörelse med en betydande blodförlust. Exempel på effektiva målområden inkluderar höga skulderträffar, ben-/hjärtskott och, naturligtvis, ett skott i hjärnan – förutsatt att du är en mästerlig skytt och att rätt villkor är uppfyllda.

För det tredje, för ansvarsfull jakt är det grundläggande att ha pålitlig ammunition som du vet kommer att prestera även i extrema situationer. Under vår resa jagade vi med NORMA Whitetail som är en utmärkt mångsidig kula som lämpar sig för olika vilt under hela året. Men dess utformning och terminalballistik i .308 Win. rekommenderas i första hand för vilt upp till medelstorlek. Icke desto mindre utförde den sin uppgift felfritt – bra tillplattning, perfekt energiöverföring, hög restvikt, manteln och kärnan förblev låsta. Detta till trots, om vi skulle förutse att fälla ett vildsvin på 100 kg skulle jag välja en mer genomträngande kula. Jag är glad att den presterade bra och uppfyllde de högsta standarderna.

Varje utdragen kula berättar en historia, och varje jakt är unik. Bete dig ansvarsfullt, gör genomtänkta val när det gäller utrustningen och följ etiska riktlinjer för att hantera vilda djur på ett ansvarsfullt sätt.

Martin Brožek

NORMA Ambassadör, Tjeckien

Relaterade sidor