Så överlistar du räven

I slutet på jaktsäsongen är räven ett av få lovliga byten. I denna artikel delar vi med oss av våra bästa knep på hur man överlistar detta mycket listiga djur.

Så överlistar du räven

Räven är ett svårt byte. De är utrustade med skarp syn, har god hörsel och dessutom ett väl utvecklat luktsinne. Det är inte för intet som de kallas listiga, men det finns olika vägar att gå för att få till en lyckad jakt; jakt med hund, vakjakt och inte minst lockjakt. Rävlock började vinna alltmer i popularitet i takt med att stammarna växte. Det är en väldigt givande form, framför allt i rävtäta områden.

Vad gäller lockjakt på räv så erbjuder marknaden mängder av lockpipor, allt från det klassiska muspipet till det mer aggressiva harskriket. Vi har även sett jägare nå stor framgång med olika former av fågelskrik. För inspiration och kunskap finns att hämta hos de olika tillverkarna. Något annat som är värt att nämna i sammanhanget är att om man vill man ha en fast och bra rådjursstam på sina marker så är det viktigt att lägga krut på rävjakten och hålla efter predatorerna då framförallt rådjurskiden står högt på matsedeln under sensommaren.


Välj rätt pass – och tänk på vindriktningen

Under årens lopp har vi samlat på oss knep och erfarenheter som ofta ger goda rävjakter. Vinden är väldigt viktig att tänka på i det här sammanhanget. Välj med fördel mot- eller sidvindspass. Man bör eftersträva att alltid ha vinden i ansiktet, alltså motsatt håll mot var man tror att räven befinner sig. Ligger vinden fel spelar det ingen roll hur bra ”harskrik” man än gör. Dessutom bör man alltid se till att prioritera sikten. Räven har både hörsel, syn och näsan med sig så att få dem för nära inpå för fort kan vara förödande då den kan få vittring av dig eller bli misstänksam på ditt lock. När man ska tas sig ut till passet gäller det att höras och synas så lite som möjligt samt att inte lämna vittring på ställen där räven förväntas komma. Lokal markkännedom kan därför vara avgörande.

Jaga i sällskap

Man brukar säga att fyra ögon är bättre än två och det gäller sannerligen även i jaktsammanhang och att vara två när man lockar räv behöver inte vara fel. Vid sällskap så ökar chanserna avsevärt att få syn på räven. Vida pass med god sikt är att föredra när det kommer till rävjakt – något som ju som bekant kan vara svårt att skanna av på egen hand.

Locka försiktigt

Väl ute på passet kan det vara en god idé att börja locka ganska omgående. Förslagsvis kan man blåsa i pipan i cirka 20-30 sekunder och sedan sitta tyst i två minuter – bara för att sedan locka igen i ytterligare 20-30 sekunder. Detta mönster kan upprepas under ungefär en halvtimmes tid. För att undvika att inte skrämma rävar i närheten så bör man börja försiktigt för att sedan öka ljudvolymen gradvis. Drar man på för fullt från början så finns det nämligen risk att man genast skrämmer bort rävar som befinner sig i den absoluta närheten.

Få stopp på räven

Vid ett lyckat lock kan räven komma fram misstänksam i skogskanten eller rent av rusa ut på gärden framför dem som jagar. Kommer han rusande bör man försöka få stopp på räven genom att vissla eller “skälla” innan den får vind av dig. Chans till ett lyckat skott ökar då även avsevärt mot att försöka träffa den i fart.

Ta stöd på långa avstånd

Att ta stöd är viktigt i alla jaktformer, framförallt där längre avstånd kan uppstå. Det finns många olika stöd. Man kan använda sig av terrängen, skjutkäpp eller benstöd. I sittande position är benstöd det vanligaste, men vid pass där man har möjlighet att ligga ner, exempelvis i ett dike, så fungerar en bipod utmärkt.

Lär känna ditt vapen

Att lyckas med ett längre skott är ytterst krävande för skytten, speciellt eftersom den optimala träffytan på en räv är knappt i storlek med en 5-1’a på älgbanan. Det är därför extra viktigt att lära känna ditt vapen och därefter få kontroll på pulsen för att slutligen kunna avlossa ett säkert skott. Det är A och O för en rävjägare.


Få räven att tappa fokus

Har du kommit så långt och lyckats få en räv att komma in på lock, kan du också lura den ytterligare genom att använda en bulvan av något slag. En harbulvan som snurrar runt, skakar och på så sätt skapar ett oemotståndligt byte för en räv! Fördelen med en bulvan är att du kan röra dig utan att räven upptäcker dig, då han istället är koncentrerad på bulvanen. Bulvanen sätts upp 20-40 meter från dig i vindens riktning. Det är då nämligen den räven får syn på och har fokus på när han kommer ut från skogskanten.

Lycka till!