Pyrsch

Pyrschjakt är en jaktform som bygger på att man spårar och följer viltet till fots medans man förblir oupptäckt.