Centerfireammunition

All traditionell gevärsammunition från Norma

Det vi svenskar i folkmun kallar för gevärsammunition är i vanliga fall av typen centralantändning, eller på engelska Centerfire Rifle. Det är den typen utav ammunition som vi på Norma har längst erfarenhet av och som vi är mest kända för.

Vi delar upp denna ammunition utefter användningsområde: jakt under Dedicated Hunting (Jaktammunition) och skytte under Dedicated Precision (Sportskytteammunition).