338 Winchester Magnum

Alla tillgängliga patroner i kaliber 338 Win. Mag. från Norma