En introduktion till handladdning - Del 2

Handladdning - steg för steg

"En gång räcker inte.” Det är ett välkänt motto som främjar idén att ge nytt liv åt begagnade föremål, och det är också ett perfekt motto för en handladdare. Återvinn, återställ, ladda om.

Handladdning - den grundläggande idén

Begreppet ”handladdning av ammunition” talar för sig självt. Avfyra din patron, ta den tomma hylsan, rengör den, återställ den till dess ursprungliga skick, byt tändhatt, fyll på med nytt krut och sätt i kulan. Klart.
Du kan välja att nöja dig med denna grundläggande nivå av ren glädje över att göra det själv. Det behöver inte vara något särskilt på något speciellt sätt eller uppnås genom en lång utvecklingsfas. Bara en säker laddning som fylls på i hylsan, en kula som sitter på rätt djup och där har du den: en patron tillverkad av dig, inte åt dig.

Du kan också göra en djupdykning i ämnet och lära dig mer om hur det faktiskt fungerar och vad du kan göra för att det ska fungera bättre för dig. Och det beror på att handladdaren själv är ansvarig för varje beslut om varje parameter i patronen. Han eller hon utvecklar en unik patronsammansättning som ska ligga till grund för tillverkningen: typ och vikt på den kula som används, sättdjup, typ och mängd av krut, typ av tändhatt och slutligen vilken metod som ska användas för att förbereda patronhylsan för återanvändning.

Han eller hon kan slutligen ta sig an valet av komponenter på ett mycket kritiskt sätt, bestämma den totala patronlängden (inom ramen för godtagbara standarder) eller välja den kraft som håller kulan på plats. Och sedan kan man förbättra varje omladdningsfas nästan i det oändliga genom ytterst exakt vägning, mätning, begränsad mässingsstorlek etc. Man inser snabbt att galenskapen alltid går ännu en nivå djupare.

Det bör här påpekas att detta inte på något vis är syftet med mina artiklar. Att skryta om vad man kan uppnå med handladdning och (i synnerhet) hur, kan vara direkt avskräckande och kontraproduktivt.

I stället skulle jag, som en slags introduktion till artikelserien om omladdning, vilja beskriva de olika stegen för att skapa ditt eget recept i allmänhet, utan att fördjupa mig alltför mycket. På så sätt kan du förstå syftet med de följande stegen och deras betydelse för hela processen, så att du inte går vilse i den.

Kanske blir mitt bidrag till Norma Academy en grundskola snarare än ett riktigt universitet? Använd informationen för att avgöra om handladdning är lämpligt i just ditt fall, särskilt eftersom det är en stimulerande aktivitet och kräver inköp av verktyg, som oftast inte är billiga ens i grundutförande.

De fyra viktigaste stegen vid handladdning

Handladdning bygger på fyra grundläggande steg: konceptutveckling, förberedelse av hylsan, vägning av krutet och placering av kulan. Varje steg består av många delmoment, och hur noggrant de utförs kan vara direkt avgörande för om slutresultatet blir lyckat eller misslyckat.

Innan en handladdare sätter sig ner i verkstaden bör han eller hon dock alltid ställa två viktiga frågor: VAD är det jag vill uppnå? Och ännu viktigare, HUR når jag mitt mål PÅ ETT SÄKERT SÄTT?

Handladdning är bara en helt säker aktivitet om de tillämpliga reglerna följs. Du måste alltid komma ihåg att vårdslöshet, nonchalans eller ogenomtänkt experimenterande kan leda till kroppsskada eller till och med dödsfall för skytten! Därför är det extra viktigt att ta de första stegen under handledning av en erfaren kollega och att först läsa de tillgängliga instruktionsböckerna.

Steg 1 vid handladdning: konceptet

Det här är utan tvekan det viktigaste steget Det är dags att definiera vilket syfte patronerna ska användas för: vilket villebråd som ska jagas och under vilka förhållanden - eller vilken skyttegren som ska utövas för sportskyttar. Vilken projektil uppfyller kraven bäst? Hur snabbt ska den passera pipans mynning?

Nästa steg är att välja det krut som är lämpligt för den här kulan och kalibern enligt tillverkarens manual. Manualer tillhandahålls traditionellt i pappersformat, men allt oftare kan man också hitta många tabeller som pdf-versioner och i appar som NormaBallistics. Manualen anger alltid vilken laddning man skall börja med och vilka gränser som inte får överskridas. Observera att endast tillverkarens manual kan betraktas som en helt tillförlitlig informationskälla!

Valet av tändhattar är enkelt - typen definierar tydligt användningsområdet: liten pistol och stor pistol, litet gevär och stort gevär. Dessutom kan ordet ”magnum” förekomma bredvid alla typer, vilket specificerar tillämpningen. Detta är också rätt tillfälle att kontrollera om alla nödvändiga verktyg finns tillgängliga, i synnerhet pressverktyg för en viss kaliber.

När det första steget har slutförts har handladdaren valt kula, krut och tändhatt och definierat laddmängderna.

Det lönar sig att föra en loggbok över omladdningar i en anteckningsbok (med testade och slutligen valda recept samt skjutresultat: kopior av måltavlor och registrering av mynningshastighetsvärden avlästa från kronometern). bra anteckningar kan visa sig vara ovärderliga i framtiden.

Steg 2 vid handladdning: förbereda hylsan

Som framgår av namnet, innebär omladdning att man återanvänder de hylsor som blir över efter att man har skjutit. Det är dock värt att notera att det är bra att välja en ny hylsa för den första rundan, eftersom den kommer att användas många gånger framöver.

Hylsor som återanvänds för omladdning får de avfyrade tändhattarna borttagna och rengörs sedan i en speciell tumlare eller ett ultraljudsbad. Därefter sorteras de, vilket är ett mycket viktigt steg. Det främsta syftet är att eliminera de hylsor som inte är lämpliga för återanvändning på grund av sprickor (vanligtvis på halsen eller axlarna), förträngning i den nedre delen (synlig eller kännbar endast från insidan) eller andra defekter. Dessa defekter kan leda till återflöde av gaser eller till att hylsan separerar så att ett fragment fastnar i kammaren.

Ett annat viktigt syfte med sorteringen är att välja ut en så homogen grupp av hylsor som möjligt (vikt och volym), vilket är ett viktigt första steg för att göra de resulterande patronerna så enhetliga som möjligt.
Emellanåt är det nödvändigt att korta mässingen till nominell längd (enligt bruksanvisningen) med en speciell trimmer.

Nästa steg är att täcka hylsan med smörjmedel för att undvika att den fastnar i formen under formningen. Medlet kan appliceras med hjälp av en spridare (tillverkare erbjuder färdiga flaskor med en finfördelare), genom att rulla mässingen på en smord dyna eller sprida ut det med fingrarna. Den sistnämnda metoden, som visserligen är den minst effektiva, har fördelen att den gör det möjligt att kontrollera hylsan igen - ibland händer det att en mindre defekt inte uppmärksammas under sorteringen.

Efter att ha belagts med ett tunt lager smörjmedel kan mässingen formateras. För detta ändamål används formar som ger hylsan en standardform längs hela längden (form för full storlek) eller endast i halsområdet (form för halsstorlek). Formen placeras i pressen och hylsan fästs vid presskolven med en speciell hållare.
Det sista steget i förberedelserna är att sätta in nya tändhattar. Det gör man i pressen, om det är tillåtet, eller i ett handhållet tändhattsverktyg.

Steg 3 vid handladdning: väga krutet

Betydelsen av detta steg behöver inte understrykas. Traditionellt mäts krutet först upp i volym från en dispenser eller direkt från en behållare med hjälp av ett krutmått. Laddningen placeras i en liten skål, som placeras på en våg (mekanisk balansvåg eller elektronisk våg). Den grundläggande måttenheten som används vid omladdning är grain (gr), vilket motsvarar 0,065 g i det metriska systemet. Endast vågar med en precision på mindre än 0,2 gr är lämpliga för omladdning. En grovt uppvägd mängd, om den är mindre än avsett, kompletteras med en mikrodoserare (trickler), som gör det möjligt att tillföra även enstaka korn. Om mängden är för stor kan överflödiga korn avlägsnas med en pincett. På senare tid har apparater som automatiserar processen och väger upp och doserar rätt mängd krut på egen hand blivit alltmer populära, vilket innebär att man bara behöver hälla det i skalet

Steg 4 vid handladdning: placera kulan

Den krutfyllda hylsan sätts tillbaka i hållaren i pressen. Pressverktyget ändras dock från storleksjustering till en kulsättningspress. Det är nödvändigt att noggrant fastställa hur djupt kulan ska sitta i hylsans hals. Vårdslöst utförande av denna procedur kan resultera i feljustering av projektilen. Detta leder vanligtvis till en försämring av ammunitionens precision.

Man får inte glömma att utöver säkerheten är patronernas enhetlighet i alla skeden är omladdarens högsta prioritet. Det i sig garanterar fortfarande inte perfekt gruppering, men utan det är det bara att glömma tanken på utmärkta resultat.

En gång räcker inte

Efter att noggrant ha slutfört alla steg kommer handladdaren att ha nya, blänkande och eventuellt identiska patroner. De kommer att användas för experiment på skjutbanan, jakt eller när det gäller de allra största entusiasterna (galningarna) - som en utmärkt källa till hylsor för nästa omladdning ...

Konceptet: att välja rätt kula för ändamålet och hitta lämplig krutladdning med tillverkarens data. Tändhattavlägsnande av gamla hylsor innan rengöring

Rengöring av hylsor i en ultraljudstvätt

Dimensionering av hylsor

Vägning av krut

Montering av kulor