Vårsäsong för rådjursjakt – en bra tidpunkt att vara selektiv

Vårsäsongen för rådjur närmar sig. I Sverige är jakten begränsad, men tillåten i Västernorrland, Gävleborg, Uppsala län, Västmanland och Västerbotten från och med den 1 maj, medan Danmark har en jaktsäsong som börjar i mitten av maj och fler länder i Europa tillåter bockjakt från och med försommaren.

Under våren kan hornprydda rådjursbockar skjutas, och många jägare uppskattar denna jaktform samt hur den ramas in av polyfonisk fågelsång i en grönskande glänta. Det är en fantastisk tid att vistas utomhus och man får en naturupplevelse utöver det vanliga. Det är också en trevlig jaktform att bjuda in en blivande eller ny jägare att delta i.

Frihet under ansvar

Att jaga rådjur på våren ger jägaren möjlighet att bidra till en bättre viltförvaltning. Under den här perioden, före brunsten, bör du skona de mogna rådjuren med de bästa egenskaperna, och du kan i stället välja att skjuta ett rådjur med svagare karaktärsdrag.

Ibland riktas kritik mot den tidiga jaktsäsongen för rådjur, eftersom man menar att rådjurspopulationen minskar för mycket. Men som vi alla vet är det inte jaktsäsongen som styr en viltpopulation, utan det sunda förnuftet. Jägarna ska naturligtvis inte skjuta fler bockar än vad området klarar av. Det är viktigt att anpassa jakten efter det befintliga viltbeståndet. Eftersom det faktiskt inte spelar någon roll för rådjurspopulationen om rådjuret skjuts på våren eller hösten, baseras jakttiderna på biologiska fakta och inte på människors åsikter.

En vanlig fråga som dyker upp före bockjakt under vårsäsongen är om det är möjligt att kalla på rådjur på samma sätt som under brunsten. Bockarna kommer inte springande som de gör under brunsten, men du bör definitivt försöka kalla på dem, främst med kontaktljud. Men även nödrop kan ofta vara effektiva under hela året, inte minst om du har en bock i närheten som bevakar sitt revir.

Att välja kula

För jakt på rådjur rekommenderar vi en jaktkula som ger största effekt utan att gå alltför djupt in i djuret, med tanke på rådjurets ringa storlek. I det här segmentet hittar du den nya blyfria EVOSTRIKE, men även ammunition med blykärna som TIPSTRIKE, BONDSTRIKE, Vulkan och Softpoint. För dig som jagar med Oryx eller ECOSTRIKE är detta också ett säkert och bra alternativ, men tänk på att den levererar sin maximala energi djupare än vad som tidigare nämnts och kanske inte ger samma knock-down-effekt.

 

/Staffan Johansson #teamnorma