Norma Special

Modern version av klassiska Special. Plasthylsa med komponenter av allra högsta kvalitet. Resultatet är en produkt med jämn och hög prestanda för krävande jakt.