En introduktion till handladdning - Del 5

Vägning av krutet

Typen av krut och den specifika laddning som fyller patronhylsan har utan tvekan den största påverkan på de uppnådda resultaten. Exakt och upprepningsbar vägning är en av nycklarna till framgång vid handladdning.

Man kan gå tillväga på flera olika sätt för att väga krutet. Man kan välja den snabba och bekväma vägen och skaffa en automatisk enhet som gör det mesta av – för att inte säga allt – arbetet. Å andra sidan, den som noggrant vill kontrollera varje handladdningsfas in i minsta detalj kommer förmodligen att välja det manuella alternativet – det är ju trots allt fråga om handladdning, inte sant?

Grain och gram

Men innan vi diskuterar någon av dessa finns det en övergripande sak som vi måste gå igenom först – nämligen enheter. Och som du kanske redan gissat, så finns det på grund av den eviga rivaliteten mellan metriska och brittiska måttenheter ett val att göra här. Inom ballistik kommer du att stöta på fps och m/s, Joule och ft.-lbs, bar och psi-s osv. Personligen väljer jag som den europé jag är, alltid det metriska systemet och SI-enheter. Med ett undantag – när det gäller att väga krutet. Gram är inte särskilt användbara för att utveckla laddningar, eftersom ett enda krutkorn väger mindre än 0,1 g... Tja, 1 grain väger 0,065 gram för att vara exakt. Ett ”grain” [gr] är en gammal enhet som användes inom apotekarsystem, och som man lätt kan föreställa sig är perfekt för att mäta ämnen i pulverform.

Låt oss nu återgå till de två olika vägarna vi har att välja på och gå igenom den enkla först.

Automatisk vägning vid handladdning

Moderna enheter utgörs av en kombination av elektroniska vågar och dispensrar. De har en programmerare som låter dig ställa in önskad krutvikt som sedan hälls i vågskålen. Vanligtvis är hastigheten (och den tillhörande precisionen) för matningen av korn också justerbar.

I den inledande fasen matas krutet snabbt till en vikt något lägre än den programmerade, varefter mataren saktar ner och sakta låter kornen sippra ner. Det är dessa enheter som tidigare brukade ge upphov till en del meningsskiljaktigheter – purister ansåg att de undergräver själva essensen när det gäller handladdning, det vill säga manuellt arbete och direkt inflytande på alla aktiviteter. Idag verkar attityderna ha förändrats ordentligt, särskilt hos personer som förbereder stora partier ammunition samtidigt. Möjligheten att på ett bekvämt och exakt sätt kunna väga om och om igen är helt enkelt ovärderlig. Det är enbart personer som söker ultimat precision som föredrar den gamla metoden, och de som helt enkelt vill spara på verktyg kommer att hålla sig till mekaniska enheter.

Manuell vägning vid handladdning

Om du vill mäta krutvikten på egen hand, finns det flera sätt att göra detta på. Av dessa är den volymetriska metoden den snabbaste. Denna mätmetod kan ses som preliminär, innan exakt byte till en våg och en trickler, men i många fall kan noggrannheten hos denna metod vara tillräcklig i sig själv.
De vanligaste verktygen är mätskedar eller cylindriska dispensrar, bestående av en krutbehållare och ett justerbart krutmått.

Skedar/mått till krutet

Skedar används för att ta krut direkt från behållaren som det förvaras i – och de ser ut som de skedar som är fästa på andra förpackningar med olika typer av livsmedelsberedningar i pulverform (barnmat, protein för idrottare osv.). Skedar eller mått som erbjuds av tillverkare av handladdningsutrustning erbjuds i set som täcker ett antal olika volymer. Detta beror på att även en liten förändring av laddningen för en viss patron kommer att kräva ett annat mått. Detta är ännu viktigare om man handladdar till flera kalibrar av olika storlek. Det går inte komma ifrån att om volymetrisk mätning inte följs av exakt vägning, begränsas antalet laddningar man kan arbeta med av antalet skedar eller mått.

Det är dock möjligt att göra dessa verktyg på egen hand och justera deras volym till utvalda laddningar som man oftast använder. Ett av de bästa materialen som kan användas för detta ändamål är hylsor med ett lött handtag. En god vän till mig brukade göra sådana och jag måste säga att de var verkligen helt fantastiska! Det enklaste sättet att få rätt mått är att täta botten och förkorta hylsan tills du får den rätta volymen. Enligt vår erfarenhet är WSSM (Winchester Super Short Magnum) kaliberhylsor bäst anpassade för detta ändamål – de har en stor flasksektion med liten halsdiameter – vilket gör det lätt att finjustera den slutliga volymen.

Dispensrarna

Andra enheter som också möjliggör volymetrisk mätning är dispensrar. De har en stor behållare (som gör att du kan förbereda minst flera dussin patroner) och ett litet roterande rör som är fyllt med krutkorn för varje laddning. Kapaciteten på detta rör kan justeras med en skruv och det är ganska enkelt att ställa in önskad mängd krut för varje laddning. En spak placerad på sidan vrider röret med öppningen uppåt, vilket gör att det kan fyllas med krutkorn som faller ner från behållaren ovanför. När det roteras i motsatt riktning faller krutet ner i vågskålen eller direkt in i hylsan.

Beroende på krutets kornstorlek kan detta ge mycket upprepningsbara resultat – ju finare kornstorlek desto bättre enligt min erfarenhet. Långsamt brinnande krut med stora korn är svårare att fördela jämnt och resultatet kan bli större viktavvikelser.

Är volymetrisk vägning tillräckligt bra?

Volymetrisk mätning möjliggör upprepningsbar vägning med en noggrannhet på ca 0,5 gr. Detta kan vara helt tillräckligt för jakt på storvilt under typiska förhållanden och likaså vid kortdistansskytte. Det kan dock komma att visa sig att den resulterande grupperingen inte är acceptabel, eller så kommer skillnaderna i projektilens mynningshastighet att vara för höga för precisions- eller långdistansskyttar. Det här är situationer som kräver ett mycket mer exakt tillvägagångssätt: en precisionsvåg och en trickler.

Det här är förmodligen också ett bra tillfälle att nämna att ibland är det nästan så att det inte spelar någon roll vad du stoppat i hylsan, du får ändå fantastiska resultat (inom intervallet som tillåts av manualen förstås). Och ibland, trots att du är ytterst noggrann, blir resultaten nedslående oavsett vad du gör – och det som krävs är i stället ett antal större förändringar (en annan kula, annat krut osv.). I kommande avsnitt får du veta mer om hur du skapar dina egna kompositioner och hur du verifierar dem på skjutbanan.

Att använda en våg med en trickler

Vågar av god kvalitet (både mekaniska och digitala) har en noggrannhet på 0,1 gr – vilket är tillräckligt för våra syften. Den genom volymetrisk metod i förväg uppmätta vikten placeras på vågskålen och kornen matas ut från tricklern ett i sänder. Det är en liten krutbehållare med ett gängat rör som när det vrids långsamt matar ut ett korn i taget. Det är en långsam och mycket noggrann process – om så bara ett korn för mycket faller ner kan det tas bort med en pincett.

Standardmetoden för många är att ställa in dispensern så att den ger en alltför lätt laddning och sedan försiktigt lägga till det som behövs från tricklern för att inte tvingas ta bort något från vågskålen.

Placering av vågen

Många tror, inte utan anledning, att traditionella vågar är de mest exakta. Däremot glömmer man ofta bort vikten av att de placeras på rätt plats i verkstaden.
Det är värt att uppmärksamma detta av tre skäl:

  • en mekanisk våg måste placeras på en plan yta – om sockeln lutar kommer det att resultera i felaktiga mätangivelser
  • den ska vila på en oberoende yta, så att stötarna som kan uppstå under arrangemanget med hylsorna inte ändrar deras position
  • för komfortens skull och för korrekt avläsning är det bra om vågens visare är placerad i ögonhöjd.

Hälla krutet i hylsan

Det sista steget i att väga upp krutet är att placera det i hylsan. Detta görs vanligtvis med halsmonterade trattar för att förhindra att korn spills ut. Vissa trattar har ett långt rör som gör att krutet kan falla från hög höjd. Detta leder till en jämnare fördelning av korn inuti krutkammaren. Det här är särskilt viktigt vid handladdning med komprimerade laddningar – dvs. laddningar vars volym överstiger krutkammarens volym. Krutet i sådana patroner komprimeras av projektilen – en ganska vanlig praxis, särskilt när det gäller långsamt brinnande krut. Om en komprimerad laddning är tillåten kommer den att anges i manualen, men i allmänhet är den då markerad med en specifik kommentar. Det är värt att komma ihåg att överdriven kompression kan leda till att långsträckta korn går sönder, vilket leder till en förändring av deras egenskaper – vilket kan vara farligt!

En balansgång

Slutligen skulle jag vilja nämna något som inte är direkt relaterat till ammunition och teknik, utan snarare till det allmänna tillvägagångssättet och filosofin kring handladdning. Det går en hårfin gräns mellan flit och besatthet – vikten av noggrann vägning av krut är uppenbar för alla. Ofta kan dock den noggrannhet som kräver mätning av vikter även med ett enda korns noggrannhet vid handladdning för precisionsskytte vara ganska överraskande. Att hitta en önskad laddning som producerar en liten grupp på målet kan vara ganska utmanande. Men... det är lätt att överdriva och gå vilse i detaljerna. Jag känner personer som bokstavligen har klyvt ett krutkorn i två delar. Detta tillvägagångssätt tar sig ibland ett nästan hysteriskt uttryck och de som använder sig av det verkar bortse från det faktum att mätinstrument har en egen inneboende osäkerhet, och att slutresultatet påverkas av betydligt fler faktorer än vad vågen visar. Erfarenheten visar att det mest värdefulla är att förstå vad som fungerar och under vilka förhållanden det gör det i fråga om en viss kombination av vapen, kula och krut. Det finns personer som för att uppnå bästa möjliga resultat tar med sig sin handladdningsutrustning till skjutbanan och förbereder patronerna utifrån de förutsättningar som råder just där och då. De är väl förtrogna med sina vapen och känner till alla deras små egenheter och nycker. Galenskapen när det kommer till handladdning verkar ibland sakna gränser, men det är ett ämne för en helt annan diskussion.

Kom ihåg att använda rätt krut. Arbeta bara med ett åt gången!

Tändhattar måste naturligtvis monteras först

Fina egentillverkade "skopor" för snabba krutladdningar

En automatisk våg slutar att hälla krutet på vågpannan när laddningen har nått önskat mål.

Alla vågar bör vara nivellerade för att ge korrekta mätningar.

En gammaldags våg och en dropppipa är ett långsamt men exakt sätt att väga krutet.

Dropppipans rör har en liten öppning, så den tar upp krutkornen långsamt. Den är också gängad invändigt, så en rotation flyttar kornen framåt.

Fyll hylsorna noggrant med lämplig tratt.

Kom ihåg att tömma krutet efter arbetet i den ursprungliga behållaren för att undvika senare förväxlingar!