Hylsor för handladdning

Created for a long life and many reloads

Normas produkter är kända över hela världen för mycket hög kvalitet. Hylsorna är en betydande del av detta goda renommé. Överlägsen kvalitet ger hylsorna lång livslängd och hemma-laddaren många omladdningar. Normas hylsor tillverkas av det allra bästa råmaterialet, med mycket små variationstoleranser och de levererar precision patron efter patron.

Hylshalsen glödgas för att bli mjukare. Detta förhindrar gasläckage och håller kulan stadigt i åtminstone 10 år, utan att sprickor uppstår på grund av föråldrat material.

Längre ner på hylskroppen, runt eldhålet, ska mässingen vara hård. Här är hårdheten nästan dubbelt så stor som runt hylshalsen.

Materialstrukturen berättar om hårdheten. Under bearbetningen av de stora, mjuka kornen bryts de ner till mindre, vilket gör materialet hårdare. Vid glödgningen blir små korn större och hårdheten avtar.

Hylsans egenskaper

  • Chamfered and deburred case mouth for precise and consistent length
  • Case drawn multiple times to carefully control wall thickness for maximum amount of reloads
  • Consistent and precise weight and wall thickness
  • Mechanically demurred flash hole

Norma Brass produktförpackning