En introduktion till handladdning - Del 6

Sätta kulan

Hur djupt ska kulan placeras? Hur hårt ska halsen sitta åt? Krävs krympning? Hur undviker man feljustering? Handladdaren måste hitta rätt svar på dessa frågor under den sista fasen av utformningen av patronhylsan

OAL - Total läng på patronhylsan

Handladdningsmanualer och laddningar för olika kombinationer av krut/kula innehåller ett nummer som kallas för OAL eller COAL – total längd på patronhylsa. Det är viktigt att hålla sig till det här värdet vid utveckling av egna laddningar av minst två anledningar:

1. alla resulterande uppgifter (tryck och hastighet) är beroende av sättdjupet (det har en uppenbar effekt på den faktiska volymen i kammaren)
2. officiellt publicerade dimensioner följer CIP- och SAAMI-standarderna, vilket innebär att patronhylsan passar i alla fabrikstillverkade gevär (som har tillverkats enligt dessa standarder).

Så börja med ett OAL som tillhandahålls av tillverkaren i manualen. Det brukar dock visa sig att du vill ändra den här parametern av flera orsaker (eller tvingas göra det).

När du är på jakt efter den så kallade ”sweet load” (den krutladdning som ger den bästa grupperingen) är det bra att testa samma recept i några fler patronhylsor med lite större eller mindre djup när du har hittat det som verkar vara den bästa laddningen. Denna ändring påverkar inte bara det inledande trycket (som nämnts ovan) utan förändrar även den ursprungliga positionen för projektilen i relation till pipans övergångskon. Många som handladdar vid precisionsskytte tror att det bästa resultatet ofta uppnås när kulan befinner sig mycket nära (mindre än cirka 0,25 mm) stötbotten eller till och med vidrör den. Du måste dock tänka på att den här metoden förändrar det inledande trycket och att du måste vara ännu mer noga och uppmärksam om den används!

Punkten på kulans yta som vidrör pipan kallas för spets. På smala kulor med spolform (som Strike-familjen) finns den längre bak, på kulor med mer traditionell form och rund nos finns den längre fram. Så det är enkelt att föreställa sig en situation där placeringen av två patronhylsor laddade med kulor med spets på olika platser nära stötbotten ger helt olika OAL.

BTBO- Bas till kulspets

Vissa omladdare anser därför att det inte är den totala längden på patronhylsan som är viktigast utan längden från bas till kulspets (BTBO). För att fastställa den måste du använda komparatorer. Med hjälp av dem kan du jämföra den här aspekten av längden på patronhylsan för kulor med olika utformningar. Dessutom är dessa mätningar inte känsliga för möjlig deformering av blyspetsen på kulan eller en ojämn yta på hålet i hålspetskulor. Verktyget placerar dem på samma djup, men på grund av brister kan OAL variera, vilket gör det svårt att veta om individuella åtgärder har utförts korrekt. Det är väldigt viktigt att komma ihåg (och notera) hur mätningen genomfördes – OAL och BTBO är inte samma sak och allvarliga konsekvenser kan uppstå om man blandar ihop dem!

Tänk på detta

När du planerar OAL på egen hand bör du tänka på att ett ändrat sättdjup påverkar det inledande trycket – det ökar om kulan förs in djupare, vilket ger mindre volym i hylsans krutkammare.

En annan regel är att kulan inte ska placeras för ytligt i hylsans hals – det är svårare att bibehålla patronhylsans axialitet under transport, laddning av vapnet, förvaring i en väska osv., vilket nästan garanterat påverkar precisionen negativt.

För jakt brukar man säga att sättdjupet inte bör vara mindre än diametern på kalibern. Den övre gränsen är storleken på kammaren eller längden på magasinet. Det andra är lätt att mäta, men det första kan vara lite svårare. Det går att fastställa det här värdet på flera olika sätt:

1. Du kan skapa en dummypatron med en ytligt placerad kula och iterativt korta ner det tills du kan stänga vapnets slutstycke. Ungefär som vapensmedernas tolk.
2. En del skär längs hylsans hals, så att den inte sluter för tätt runt kulan och trycker på den med bakstycket. Då trycker ytorna i pipan den tillräckligt djupt. I praktiken är dock den här metoden ofta felaktig – kulan fastnar ibland något i gängorna, vilket ger mätfel – och tvingar dig att genomföra flera, kanske till och med ett dussin, mätningar för att få pålitliga resultat.
3. Det mest exakta sättet är att använda ett specialverktyg som kallas för OAL-mätare, som för in en patron (en modifierad hylsa med en löst placerad kula) i pipan. När kulan har flyttats framåt tills den vidrör loppet låses systemet med en skruv och du kan mäta längden, som motsvarar maximal OAL, noggrant.

Kulsättningspressar

Tillverkare erbjuder kulsättningspressar med olika utformningar – från enkla till sofistikerade, med mikrometerskruvar, system som säkerställer hög axialitet, krympningsjustering osv. Oavsett konstruktion måste alla placeras i pressen – om de skruvas i för djupt kan hylsan krossas eller utbuktningar uppstå. Ibland är de så små att de knappt märks men de kan störa vapnet.

Alla pressar har en kant som tvingar ner kulan djupt i hylsans hals. De flesta justeras med en skruvmejsel och låsmutter. Dyrare modeller, med mikrometerjustering, möjliggör exakt justering av OAL samt enkel ändring av inställningarna när en annan typ av kula används.

Den här avancerade enheten är väldigt praktisk (och ofta dyr) men inte nödvändig. Många omladdare använder enkla pressar och dummypatroner i stället för att använda mikrometerjusterare och skriva anteckningar om specifika inställningar för individuella patronhylsor. Vid behov lyfter de kulisättaren tillräckligt högt, för in dummypatronen i pressen och skruvar ned isättaren tills den möter motståndet från kulan.

Halsspänning

Kulans halsspänning beror till stor del på hylsans storlek (och även på hur tjocka dess väggar är). Det går dock att krympa ytterligare. Vissa dimensioneringsverktyg gör det möjligt att vika ytterkanten av hylsan inåt (förutsatt att kulan har en maskinbearbetad räffla eller en smal remsa med spår där). Innan du använder den här metoden måste du se till att samma längd används i skalorna – avvikelser leder till ett svagare grepp på kortare skalor och deformering på längre skalor.

Det finns självklart speciella krimpverktyg. De används främst vid handladdning av magnumpatroner för jakt. Hög halsspänning kan ha en negativ effekt på precisionen, men det är mindre viktigt än förändringar i OAL för patronhylsor som förvaras i magasinet under skytte.

Inriktning av kulan

När patronhylsan är färdig är det bra att kontrollera inriktningen av kulorna. Till och med en liten skevhet kan leda till att det inte går att uppnå tillfredsställande grupperingar av hål på måltavlan, trots att komponenter i toppklass används och en perfekt laddning har valts.

Det enklaste sättet att kontrollera detta är att titta på kulans spets när patronhylsan rullar över en jämn yta. Om excentricitet observeras är patronhylsan definitivt inte lämplig för precisionsskytte.

Mer exakta mätningar är möjliga med instrument med mätklockor som indikerar eventuell excentricitet i hylsan och kulan. Avvikelser beror ofta på att projektilen har placerats fel i den första fasen av kulsättningen. Det går att lösa det här med verktyg på tävlingsnivå, vars konstruktion gör det möjligt att hålla projektilen vertikal vid kulsättning.

Med ett vanligt verktyg kan du prova att placera kulan i flera mindre steg: kulan förs in i halsen upp till 1/3, sedan sänks patronhylsan ned och vrids 120°. Åtgärden upprepas tre gånger tills slutgiltig OAL uppnås. Om feljustering ändå uppstår för många eller alla patronhylsor i partiet kan det vara fel på hylshållaren eller något av verktygen.

Sättningssystem (H till V): två standardalternativ (med extra hylsa för kulguidning) och ett matchsystem med en mikrometerjustering.

En mikrometer är mycket användbar för att göra exakta ändringar av OAL eller när du använder olika kulor med samma kaliber.

Ibland gör ändring av OAL stor skillnad.

OAL-jämförare hjälper till att mäta patronens längd från botten av hylsan till kulans spets