Pre Shot Routine

För att bli framgångsrik inom skytte är en väl utarbetad ”Pre Shot Routine” en mycket viktig nyckel. ”Pre Shot Routine” är en strategi för hur du ska utföra ditt skott och en rutin som blir automatisk efter år av träning. I den här artikeln delar Rebecka Bergkvist, före detta världsmästare och flerfaldig svensk mästare i Sporting, med sig om hur hon byggde upp en framgångsrik Pre Shot Routine, som tog henne till toppen av både svenskt och internationellt sportskytte.

Vad är Pre Shot Routine?

Direktöversätter vi denna rubrik till svenska så blir den istället ”Rutin före skott”. Men vad innebär dessa ord teoretiskt och hur hanterar man detta som skytt i praktiken? Förhoppningsvis kommer förklaringar efterhand som vi hanterar ämnet.

Rebecka Bergkvist

För egen del, som hållit på med lerduveskytte i över 15 år, så kom dessa tre ord in i min värld för ungefär tio år sedan. Jag hade tagit en lektion och fick frågan ’hur jag tänkte skjuta duvorna’ som presenterades för mig och ’vilken rutin jag har’. Tror att mitt ansikte var som ett enda stort frågetecken. Trevande svarade jag på engelska att jag nog egentligen bara tittar på duvan och skjuter den någonstans framför mig, att det var något som gjordes mestadels spontant. Det fanns inte så mycket mer tankar kring hur jag skulle utföra mina skott utan sköt helt enkelt mest på känn. Antingen gick det bra, blev en bom eller en dålig träff som framkallade osäkerhetskänslor fram till nästa skott. Det var alltså under denna lektion för drygt tio år sedan som jag blev varse om vad en ”Pre Shot Routine” är för något och varför jag skulle ha en sådan när jag skjuter.

Rutin före skott- bakgrund från golfen

Själva begreppet och principerna kring det här med en ”rutin före skott” kommer egentligen från en helt annan sport, nämligen från golfen. Golfare har arbetat fram denna metod långt före den blev ett känt begrepp inom skyttesfären. Inom golfen användes metoden för att bli en bättre spelare, slå jämnare slag och på så vis lyckas bättre i skarpt läge och över tid. De insåg vikten av detta för att psykologiskt orka hålla ihop sitt spel under en golfrunda som kan vara i flera timmar. Precis som man behöver under exempelvis en tävling i Engelsk Sporting där utmaningen ligger i att kunna repetera våra skott om och om igen på varje station.

Planering och repetition

Exakt vilken rutin man har före skott är självklart individuellt och frågar man tio rutinerade skyttar så får man troligtvis tio olika svar. Men samtliga har en idé om hur man tänker beskjuta duvan och vad man fokuserar på. Samtliga har även arbetat fram en rutin som de alltid förhåller sig till. De gör likadant oavsett vilken duva de ska skjuta och de vet exakt varför de gör det de gör. Det handlar helt enkelt om att planera sitt skott före man kallar på duvan. Tanken ska vara genomarbetad när det är dags för utövandet. Skulle tankarna komma under skottet så riskerar vi att bomma oftare än om tankemomentet görs före utropet.

Hold point, view point och killing point

För egen del så har jag en Pre Shot Routine där jag, i samband med laddning av vapnet, noga tänker igenom mitt skott. Jag slår ihop mitt vapen och memorerar vilken uppgift jag står inför. Jag har några punkter som jag alltid tittar på inför varje duva som ska skjutas. Jag arbetar framförallt med min ”hold point” som är den position jag placerar mynningen mot innan jag ropar fram duvan. Denna punkt är väsentlig att ha stenkoll på just för att den är oerhört beroende av två andra faktorer, nämligen vart duvan först blir synlig efter utrop (view point) samt vart jag har bestämt mig för att skjuta duvan (killing point). Mitt emellan dessa två punkter hittar jag för det mesta min optimala ”hold point”. Genom att arbeta med detta så ger jag mig själv optimala förutsättningar att låta ögat se duvan före jag påbörjar arbetet med duvan. Signalerna som skickas till hjärnan i samband med att duvan blir synlig hinner hanteras av hjärnan som sedan skickar ut nya signaler till kroppen som startar rörelsen: öga-hand-koordination.

Pre shot startar när du ser målet

Det jag, i samband med laddning, alltså funderar över brukar vara; vart ser jag duvan? Vart vill jag skjuta duvan? Vart ska jag börja arbeta med duvan? Hur snabb är duvan? Med vilken teknik ska jag skjuta duvan? Vart landar duvan och hur långt har jag till duvan? Ett antal frågor som jag inte bokstavlig talat ställer till mig själv, men som jag besvarar genom att memorera svaren i samband med att jag laddar mitt vapen.

Min rutin idag går oerhört mycket snabbare än vad den gjorde för tio år sedan eftersom det blivit ett naturligt moment för mig och görs inför varje skott. Men när man påbörjar detta arbete så är det viktigt att det får ta lite tid att sätta rutinen så att hjärnan och kroppen hinner med. Det är som med allt annat i livet: träning ger färdighet. Kom ihåg att själva rutinen före skott faktiskt börjar samtidigt som man tittar på duvorna.

I Sporting, som är den lerduvegren jag skjuter, så består tävlingen av en stor variation rörliga mål och då krävs det att man kan fatta snabba beslut utifrån det som presenteras. Det är dock alltid lika viktigt att hålla sig till sin rutin oavsett vilken duva man ska skjuta. Det spelar alltså inte någon roll om duvan är lätt eller svår, rutinen ska alltid vara densamma.

Tips för din egen rutin

Vill du börja arbeta med att hitta din rutin, så försök att hålla den någorlunda enkel med inte
allt för många moment. Välj ut något konkret som du alltid gör inför varje skott. Exempelvis laddar
bössan. När du gör det så tänker du samtidigt över kommande skott. Har man för många idéer för sig
så blir rutinen krånglig och det är enkelt att missa ett moment. Missar man ett moment så bryter man också sin normala rutin som kan komma att resultera i en onödig bom på grund av att man tänkte tankar som att “nu glömde jag ju ett moment före jag ropade fram duvan”. Var också noga med att skapa medvetenhet kring det du väljer att göra till din rutin samt att den är funktionell. Det vill säga att momentet du väljer att göra har något med skyttet att göra. Mitt bästa tips här är att kombinera laddning med att använda blicken ut över det område man ska skjuta. Kom bara ihåg att hålla det både enkelt och relevant för uppgiften. Momentet före utrop får heller inte vara för långt. Tar man för lång tid på sig före man ropar fram duvan så kan man få både onödiga varningar och bommar på grund av att en petig domare kanske väljer att klocka dig.

Dubléer ställer extra krav

När man skjuter dubbléer så tillkommer ännu en faktor i momentet för sin Pre Shot Routine, nämligen det faktum att två duvor ska skjutas. Då är det ännu viktigare att tänka igenom vad det är man ska göra i steg ett, det vill säga hur man tänker skjuta duva A? Man behöver samtidigt lägga upp en plan för den andra duvan, duva B, i sin rutin. Två singel-duvor som tillsammans blir antingen en skottdubblé eller en heldubblé. Lägg upp planen utifrån att det är två helt separata duvor som ska skjutas men memorera för dig själv exakt hur du vill skjuta de båda duvorna. Vart pipan ska ta vägen efter första skottet är kanske den allra viktigaste biten att arbeta med och att bestämma sig för. Något som är enkelt för en rutinerad skytt men desto svårare när man är nybörjare. Det är däremot inte mer eller mindre viktigt beroende på hur duktig skytt du är, utan kräver precis lika mycket arbete av den orutinerade som den rutinerade skytten.

Vikten av en pre shot routine

En del kanske undrar varför detta är så oerhört viktigt, det är ju bara att skjuta? Men svaret är att man genom sin Pre Shot Routine skapar ett moment som alltid ser likadant ut oavsett hur svår uppgiften är att genomföra. Genom att hålla sig till sin rutin så skapar man ett inre lugn och man kan förhoppningsvis förstå vad som eventuellt gick snett i skottet. Finns det en tydlig ursprungsplan som man är ytterst medveten om genom skottet så kan man också analysera det efteråt. Gör man rätt så upprepar man bara sitt moment igen, helt enligt plan. Gör man fel så kan man, för det mesta, enkelt justera planen inför nästa. Ju bättre man blir på att planera och att följa planen, desto säkrare och bättre skytt blir man.

Skjutbanan lägger grunden

Avslutningsvis så kommer ett litet medskick till både vana sportskyttar och till jägaren som tränar sitt skytte inför jakten. Sätter man sin rutin ordentligt på skjutbanan när man tränar inför kommande jakter så blir man också en tryggare jägare när man är ute och jagar. På skjutbanan ges möjligheten att träna på sådant som man ställs inför i skarpt läge. Även om man aldrig kan veta exakt hur en fågel kommer att flyga så har du, genom ordentlig träning på skjutbanan, gett dig själv bättre förutsättningar att hantera de situationer du ställs inför på en jakt. Genom att bli en trygg skytt på skjutbanan så ger du dig själv de absolut bästa förutsättningarna till att också vara en trygg jägare ute i naturen.

Rebecka Bergkvist