Norma WETLAND™

Stålhagel för jakt på fågel i våtmarker
Norma WETLAND hagelpatron

Norma WETLAND är en patron med miljövänligt stålhagel för i stort sett all fågeljakt. Kombinationen av högkvalitativa komponenter gör WETLAND till favorit hos krävande jägare, speciellt vid jakt i våtmark.