Lyckas med din trofébild

Att jaga är en process där det är viktigt att visa djuret respekt hela vägen, både ute på jakten och senare med kameran. Alla jägare har ett ansvar att förmedla en så bra bild av jakten som möjligt och nedan har vi sammanställt några punkter som man kan tänka på vad gäller just trofébilder.

Var noga med att torka bort blod, speciellt runt mun och skotthål. Det ger en finare bild. Vissa föredrar att ta passa viltet efter att bilden tas, men om man tar bilden i ett senare skede så är det viktigt att tänka på bakgrunden. Det ger inget bra intryck ifall för mycket blod, inälvor, eller kanske till och med en bil eller fyrhjuling syns på bilden.

Visa trofén från sin rätta sida och på ett vackert och proportionerligt sätt. Lägg djuret på magen och vik in benen lite mot sidorna. Undvik att lägga djuret för långt fram för att ge sken av att det var större än vad det egentligen var. Var rättvis, både mot djuret och mot dem som i ett senare skede ska titta på bilden.

I vissa europeiska länder, är det vanligt att man arrangerar ”en sista måltid” för djuret, i form av en kvist eller löv i munnen på viltet.

Att jaga är en process där det är viktigt att visa djuret respekt hela vägen ut. Sitt till exempel aldrig på viltet och/eller lyft upp huvudet. Genom att ta en bättre trofébild så kan du uppmana till diskussion och nyfikenhet istället för agg och motstånd från eventuella jaktmotståndare.

Och glöm inte att visa upp vilken kula du sköt med! #normaammo

 

Foto av Trine and Rikke Wagner Jacobsen, @hunt_hike, av Staffan Johansson.