Inskjutning av jaktvapen

Inskjutning av kulvapen är en viktig del av jägarens förberedelser. Nedan följer en guide om hur du enkelt kan gå till väga.

Har du inte haft framme bössan på länge, bytt ammunition, eller kanske monterat en ljuddämpare? Det finns många anledningar till att kontrollskjuta ditt vapen. För många är det en självklarhet, för andra innebär det en stor tankemöda, men en sak är säker: det är alla jägares ansvar att ha ett vapen som är ordentligt innan de går ut på jakt.

Att kunna skjuta in kikarsiktet på sitt eget kulvapen är inte, men kanske borde vara, en obligatorisk kunskap att få med sig i samband med att man tar sin jägarexamen. För de flesta är det en enkel match, men det finns också jägare som är osäkra på hur man gör och därför hellre lämnar bort inskjutningen till någon annan, någon mer kunnig. Men vad är det som säger att den som skjuter in ditt vapen skjuter på samma sätt som du gör?

Kontrollera ditt vapen

Innan du börjar skjuta så bör du kontrollera ditt gevär. De moderna vapnen kan variera i utformning, men vissa saker förblir desamma att kontrollera. På en klassisk studsare ska stockbultarna vara ordentligt tilldragna. På ett vapen med pipbytarsystem är det motsvarande skruvar som ska kontrolleras och dras åt med jämn kraft (hur hårt skruvar ska dras anges av respektive tillverkare), då ett vapensystem som inte ligger ordentligt fast i stocken ger ofta träffbilder som vandrar på tavlan.

På ett klassiskt utformat gevär får stocken aldrig ligga direkt emot pipan. Pipan ska antingen vara helt friliggande i stocken, vilket är vanligast, men det finns även helstocksmodeller där du i stället har ett ordentligt och konstant tryck mot pipan hela tiden. En gevärspipa som ligger halvt friliggande kan resultera i vandrande träffläge på tavlan om stockträet sväller i vått väder. Något man även ser samma effekt av om man skulle lägga pipan direkt emot ett hårt underlag, exempelvis att lägga gevärspipan mot kanten på tornet.

Om ditt vapen har lösa kikarsiktesklackar så ska skruvarna till dessa vara ordentligt fastskruvade, liksom förankringen av kikarsiktesringarna. Däremot ska inte skruvarna till ringarnas överdel dras åt för hårt, då kan kikarsiktet skadas. Låt en fackman hjälpa dig om du känner dig osäker vid montering.

Spara tid med grovjustering

Om du har ett helt nymonterat kikarsikte, och om ditt vapensystem tillåter, så spar du både tid och ammunition genom att göra en grovjustering av ditt kikarsikte. Med att vapensystemet tillåter det menar vi att det endast är möjligt om du kan avlägsna ditt slutstycke för att ge sikt genom pipan, något du exempelvis inte kan göra på ett halvautomatiskt gevär. Det finns även produkter på marknaden för att göra detta lättare, bland annat produkter som fungerar som en laserpekare genom pipan, vilket då också funkar bra vid slutet vapensystem.

Placera ditt vapen stadigt i skjutbänk, titta genom pipan mot tavlan, centrera tavlans ring genom pipan och försök att hålla så stadigt som möjligt i ditt vapen. Lyft blicken in genom kikarsiktet och se så att korset ligger innanför tavlan. Om inte, justera ditt kikarsikte tills du är innanför tavlan innan du börjar skjuta.

Dags att börja skjuta

När vapnet är kontrollerat så är det dags att skjuta in ditt vapen. Om du vill börja med att skjuta in med övningsammunition så är detta helt okej, men gör inte misstaget att tro att detta är tillräcklig inskjutning om du sedan har tänkt jaga med någonting annat. Varje kula kan bete sig olika i ditt vapen, och inskjutning till jakt ska ske med den ammunition som du ska jaga med.

Välj en inskjutningstavla som passar ditt riktmedel och som du själv anser vara lätt att rikta mot. Normas egna inskjutningstavlor (som du ofta hittar hos våra återförsäljare eller laddar ner via vår hemsida) är en bra tavla som enkelt låter kikarsiktet centreras i tavlan, dels med dess ring och ett rutnät med centimetergradering som enkelt låter dig beräkna hur mycket du måste justera, men även med den fyrkant i mitten som du bör eftersträva att ha lika mycket vitt runt om center av ditt kors.
Om du exempelvis byter från bly- till kopparkula så kan du vid första skotten få ett något avvikande träffläge vid första skottet.

Bra stöd är A och O

Att skjuta in med dåligt stöd är slöseri med både tid och ammunition. Har du inte tillgång till en rejäl skyttebänk så bör du i alla fall eftersträva samma stöd som en sådan erbjuder – förslagsvis en bänk av stadigt virke, och/eller en sandsäck som ditt vapen ligger stabilt på. Om du har möjlighet så kan även liggande skytte vara fördelaktigt, förslagsvis med en sandsäck vid framstock och en i bakkant av ditt vapen.

Är du inte en erfaren skytt som sedan länge är trygg med ditt vapen så bör du inte dra några slutsatser från enskilda skott. Du bör istället eftersträva en serie på minst tre skott för att sedan dra slutsatser av den träffbild du har. Spretar träffbilden mer än tio centimeter så bör du ta nytt stöd eller kontrollera din utrustning innan du börjar skruva på ditt kikarsikte. Även här är skytteträning en stor faktor. Skotträdsla och dåliga avfyrningar kan ge spretiga träffbilder där du exempelvis ”rycker av” dina skott. Skytteträning är medicin mot detta, där även ”torrklickning” kan vara mycket effektivt.

Marknadens kikarsikten går i regel efter samma princip – du justerar siktet åt det håll du vill flytta träffen. Har du exempelvis träffbilden lågt till höger så skruvar du siktet enligt pilarna, upp och till vänster. Hur mycket varje klick flyttar träffen varierar mellan fabrikaten, men i regel så är det en centimeter på 100 meter per klick. Har du en kikare som är MOA-graderad, vanligtvis 1/4 MOA per klick, så motsvarar ett klick på 100 meter cirka 0,7 centimeter. Du kan alltså behöva klicka något klick extra för att nå mitten.

Inskjutningsavstånd

Så kallat inskjutningsavstånd är det avståndet som du vill att kulan träffar mitt i prick. Men det finns även här några saker att ha i åtanke, lite beroende på vilket avstånd du i regel förväntas ta dina skott under jaktsituation, vilken kaliber och hur ditt kikarsiktesmontage ser ut.

Vid jaktsituation har du stora fördelar av att ha en ”mångsidig” inskjutning. Med det menas att även om avståndet är 50, 150 eller något där emellan så ska du kunna lägga riktmedlet mitt i där du vill träffa utan att behöva tänka på kulbanan. Med en standardkaliber och standardmontage av ditt kikarsikte, är i många fall en inskjutning på 50 meter mer optimal än en på det klassiska 100 meter. I grafiken ovan visar vi ett exempel på hur en kulbana med standardkaliber kan se ut när nollpunkten (inskjutningsavståndet) är på 50 meter, vilket ger ett överslag på 10–20 mm på 100 meter, men tillbaka på nollpunkten igen vid cirka 150 meter. En inskjutning på 100 meter kan innebära att du är X antal millimeter lågt på både 50 och 150 meters avstånd. Med detta sagt, så skulle du uppleva mindre av denna effekt med ett lägre kikarsiktes montage, men också ett större med en högre montage. Kalibrar med högre eller lägre hastighet kan också innebära större eller mindre variation.

Ett bra hjälpmedel för att avgöra vad som passar dig och ditt jaktvapen är NORMAs egenutvecklade ballistiska app. Där kan du fylla i ditt vapens data inklusive piplängd, sight-over-barrel (avståndet mellan kikarsiktets mittpunkt och pipans mittpunkt), välja mellan alla våra fabriksladdade produkter, men även fylla i din handladdningsdata om du laddar din egen ammunition. Med datan angiven kan du sedan testa och se vilket inskjutningsavstånd som är optimalt för dig.
Om du däremot har ett kikarsikte med ballistiskt torn, så har du stora fördelar av att vara mitt i prick på 100 meter. Då en vanlig setup på tornet är att markera ut varje 50 eller 100 meterstal, och att 100 meter är en naturlig nollpunkt att justera utifrån.

Text och foto: Staffan Johansson #teamnorma