Historia

Norma grundades 1902 av bröderna Enger från Oslo som några år tidigare startat Norma Projektilfabrik A/S.

Namnet Norma har ingenting med Norge att göra, vilket man skulle kunna tro, utan det var så att en av bröderna var omåttligt förtjust i operan Norma av Bellini. Den svenska skytterörelsen behövde en svensk leverantör och Norma Projektilfabrik A/S ombads att etablera sig i Sverige. Vid denna tid var Sverige och Norge förenade i union. Bröderna tog tåget till Sverige och etablerade sig ca två mil från gränsen, i Åmotfors.

A BRAND NEW BEGINNING

Från och med starten och fram till mitten av seklet var verksamheten dominerad av militär- och skytteproduktion. Efter hand blev jaktsortimentet allt mer intressant. Norma började ta internationella kontakter vid denna tid. Detta tillsammans med det militära intresset drev fram ett modert tänkande och nya produkter med särklassig precision.

AMMONITIONIST NILS KVALE

Nils Kvale tillsammans med Roy Weatherby har varit ovärderlig för Normas framgångar under 1900-talets andra hälft. Nils Kvale var på samma gång en fantastisk visionär och en väldigt duktig produktutvecklare. På 1960-talet kunde en rad nya kalibrar introduceras på marknaden. Inte minst Nils Kvales samarbete med kollegor i USA bidrog till att göra Norma välkänt som tillverkare av högkvalitativ gevärsammunition.

Idag tillverkar Norma årligen ca 30 miljoner patroner i över 100 olika kalibrar. Norma har därmed ett av världens största sortiment. Det betyder att detaljister över hela världen erbjuds ett komplett högklassigt sortiment från en och samma leverantör, Norma.

"Normas patroner Alaska, Vulkan och sedermera Oryx är numera ett begrepp för alla jägare världen över."

Norma - över 100 år

1895   Norma projektilfabrik A/S i Oslo grundas.

1902   En enhet öppnas i Åmotfors med en anställd och två maskiner.

1911   Fabrik byggs

1940   Kraftig expansion. 10 nya fabriksbyggnader tillkommer.

1942   Antalet anställda uppgår till 800.

1950   Norma börjar exportera jaktammunition.

1965   Fusion mellan Norma och konkurrerande Svenska Metallverken.

1967   Den nya fabriken invigs. Den har 530 anställda och tillverkar 64 miljoner patroner.

1975   Hasselfors Bruks AB blir ny ägare. Nu tillverkas 65 miljoner patroner.

1979   FFV blir ny ägare. Strukturrationalisering. Den militära produktionen flyttar till Vanäsverken.

1990   Dynamit Nobel Tyskland blir nya ägare.

2002   Ruag Ammotec AG blir nya ägare.

2011   Produktionen uppgår till 30 miljoner patroner i 110 olika kalibrar.

2013   Norma fortsätter att växa och ta fram jakt- och tävlingsammunition för skyttars krav världen runt, mer än 110 kalibrar.

2013   Norma kommer med nya produktutbud på den amerikanska marknaden och utökar sin distributionsservice i USA.