Normas historia

Lär dig mer om Normas historia. Vi har tillverkat ammunition i över 120 år, sedan 1902, och idag är vi ledande inom ammunitionsproduktion och erbjuder vi ett av de största ammunitionssortimenten i världen.

Norma - mer än 100 år

1895 Norma projektilfabrik A/S i Oslo grundas.

1902 En enhet öppnas i Åmotfors med en anställd och två maskiner.

1911 Fabrik byggs

1940 Kraftig expansion. 10 nya fabriksbyggnader tillkommer.

1942 Antalet anställda uppgår till 800.

1950 Norma börjar exportera jaktammunition.

1965 Fusion mellan Norma och konkurrerande Svenska Metallverken.

1967 Den nya fabriken invigs. Den har 530 anställda och tillverkar 64 miljoner patroner.

1975 Hasselfors Bruks AB blir ny ägare. Nu tillverkas 65 miljoner patroner.

1979 FFV blir ny ägare. Strukturrationalisering. Den militära produktionen flyttar till Vanäsverken.

1990 Dynamit Nobel Tyskland blir nya ägare.

2002 Ruag Ammotec AG blir nya ägare.

2011 Produktionen uppgår till 30 miljoner patroner i 110 olika kalibrar.

2013 Norma fortsätter att växa och ta fram jakt- och tävlingsammunition för skyttars krav världen runt, mer än 110 kalibrar.

2013 Norma kommer med nya produktutbud på den amerikanska marknaden och utökar sin distributionsservice i USA.

2017 Norma förvärvar Gyttorp AB.

2021 NORMA-fabriken når rekordhöga 100 miljoner tillverkade patroner/år.

2022 Beretta Holding blir nya ägare. 

Då allt började- 1902

Norma grundades 1902 av bröderna Enger från Oslo som några år tidigare startat Norma Projektilfabrik A/S. Namnet Norma har ingenting med Norge att göra, vilket man skulle kunna tro, utan det var så att en av bröderna var omåttligt förtjust i operan Norma av Bellini. Den svenska skytterörelsen behövde en svensk leverantör och Norma Projektilfabrik A/S ombads att etablera sig i Sverige. Vid denna tid var Sverige och Norge förenade i union. Bröderna tog tåget till Sverige och etablerade sig ca två mil från gränsen, i Åmotfors.

Ett modernt tankesätt

Från och med starten och fram till mitten av seklet, var verksamheten dominerad av militär- och skytteproduktion. Efter hand blev jaktsortimentet allt mer intressant. Norma började ta internationella kontakter vid denna tid. Detta, tillsammans med det militära intresset, drev fram ett modernt tänkande och nya produkter med särklassig precision.

Nils Kvale

Nils Kvale, tillsammans med Roy Weatherby, var ovärderliga för Normas framgångar under 1900-talets andra hälft. Nils Kvale var på samma gång en fantastisk visionär och en väldigt duktig produktutvecklare. På 1960-talet kunde en rad nya kalibrar introduceras på marknaden. Inte minst Nils Kvales samarbete med kollegor i USA bidrog till att göra Norma välkänt som tillverkare av högkvalitativ gevärsammunition.

Normas patroner Alaska, Vulkan och sedermera Oryx är numera ett begrepp för alla jägare världen över.

Norma idag

Vårt huvudkontor och produktion finns i Åmotfors, Värmland. Nuförtiden tillverkar Norma cirka 30 miljoner patroner i mer än 100 kalibrar varje år. Det innebär att Norma erbjuder ett av de största ammunitionssortimenten i världen och att återförsäljare över hela världen erbjuds ett komplett, högklassigt sortiment av produkter från en och samma leverantör – Norma.