Samarbete

I samarbete med den ledande tyska gevärstillverkaren Blaser har Norma utvecklat en helt ny generation av högpresterande patroner, Blaser Magnum.

Ingen befintlig kaliber kopierades utan istället tillämpades den senaste ammunitionsteknologin, för att uppnå den optimala prestandan i varje kaliber. Detta är en framgångsrik förändring i ammunitionens historia. Båda högkvalitets-tillverkarna var angelägna om att undvika kompromisser, i strävan efter topprestanda.

Tack vare optimal hylsutformning, en stark hylsbotten och moderna kruttyper, tillsammans med pipor med fyra räfflor och anpassad räffelstigning har målsättningarna uppnåtts. Fler patroner planeras.

Blaser Magnum-kalibrarna är gjorda under både Blasers och Normas varumärken. Norma tillhandahåller ytterligare varianter under sitt eget varumärke.

För Norma har det varit ovärderligt att ingå i detta samarbete. Vi har lärt oss hur en modern gevärstillverkare arbetar, deras prioriteringar och hur noga vapnen testas före försäljning.

Både vi och Blaser är övertygade om att detta är bästa sättet att skapa och lansera nya produkter. Vi har haft ett liknande samarbete med Weatherby under de senaste 60 åren och hela tiden ses möjligheterna för nya samarbeten, vilket är till nytta för både tillverkarna och kunderna.

Norma & Weatherby – 60 år av nära samarbete

Normas och Weatherbys historia är så till den grad sammanlänkad att vi dristar oss till att säga att den ene hade inte varit vad han är, utan den andre. Vi är vänner, partners eller kanske t o m vapenbröder. 

Normas legend Nils Kvale, norrman och major, inledde samarbetet med Weatherby's Roy Weatherby, för ungefär 60 år sedan. För närvarande tillverkas 14 kalibrar från 224 Wby till 460 Wby med kulor från Nosler, Barnes och Hornady. Resultatet har vuxit till ett imponerande sortiment med 81 premium-laddningar, med flack kulbana, hög anslagsenergi och utmärkt precision.