Lokaler

Norma Precision är så mycket mer än en produktionsenhet för kvalitetspatroner. Anläggningen har stått för centrala delar av utvecklingen inom jakt- och skyttepatroner i mer än ett halvt sekel. 

Konferenshallen

Mässens mötesutrymmen och utställningar öppnas för Normas kunder och medarbetare. Du som kommer in här delar vår historia och vår framtid.

Längs en av väggarna finns den världsunika patrontavla som visar samtliga produkter och kalibrar sedan tidigt 1900-tal. Här är det möjligt att studera den exakthet som skapar Norma Precision, de små detaljerna som gör den stora skillnaden.

Norma's Hall of Fame

Hall of Fame porträtterar personer vars insatser spelat stor roll för Norma och i många fall för hela den civila ammunitionsmarknaden.

Mässen har besökts av många prominenta gäster, däribland prins Carl Philip, som har ett stort jaktintresse. På väggarna finns en trofésamling och en omfattande samling av foton, jämte en exposé av Normas produktkatalog som den sett ut genom olika tider.

" Den kanske mest eleganta kundmottagningen som finns i företags-Värmland", skrev NWT om besöket vid anläggningen, 2009."