Vapen

401. Hur påverkas hastigheten av kort respektive lång pipa?

Lång pipa ger högre hastighet eftersom gastrycket är klart högre än friktionen i pipan. Normalt rör det sig om 2-3 m/s för varje cm. Se vårt filmklipp!


402. Hur många skott håller en pipa?

Kulorna nöter mycket lite på pipan. Det är krutmängden i förhållande till loppets diameter som är avgörande. En 7 Rem Mag håller 500-1000 skott beroende på hur den skjuts medan en 308 Win går 5-6 gånger mer innan precisionen börjar avta. Att skjuta pipan riktigt het sliter klart mer än ett skott då och då.


403. Vad menas med räffelstigning?

Räffelstigning anges ofta i tum (=25,4 mm) och visar hur långt kulan går i loppet för att snurra ett varv runt sin egen axel. De flesta kalibrarna ligger mellan 8 och 16 tum.


404. Varför kan man inte skjuta med alla kulvikter i samma vapen?

Korta (lätta) kulor behöver mindre snurr för att bli gyroskopiskt stabila och fungera väl än långa. Varje patron har en specificerad räffelstigning som täcker dom kulvikter den var tänkt för. Problemen uppstår när man använder riktigt långa (tunga) kulor och räffelstigningen inte räcker till för att stabilisera kulan. Ex 308 Win har 12 tums stigning. Alla kulor upp till ca 12 g fungerar bra. Tyngre kulor ger ovala hål. Lätta kulor får mer snurr än dom egentligen behöver men det har i princip ingen praktisk betydelse.


405. Varför blir det en mynningsflamma ibland?

Ur en normal patron utvecklas ca tre liter gas. När den blandar sig med luft kan den antändas och visa sig som en flamma – syns bäst i skum belysning.


406. Vad bör man tänka på om man ska jaga i kallt väder?

Skjut in vapnet i samma temperatur som du tror kommer att råda. Låt vapnet kallna i någon timme. Ammunitionen kan antingen förvaras i någon ficka eller i samma temperatur som vapnet.


407. Vart hittar jag ammunition till gamla vapen?

I jaktpressen finns en del annonser. Var mycket försiktig och kontrollera att ammunitionen verkligen har samma beteckning som vapnet. Att använda gamla hylsor kan vara farligt eftersom mässingen blir spröd efter lång lagring.


408. Går det att skjuta 300 Win, 300 Weatherby och 300 Ultra mag i samma vapen?

Nej, absolut inte. Varje patron har sin beteckning. I det här fallet anger 300 kalibern, dvs 0,3 tum = 7,62 mm. Naturvårdsverkets nomenklatur kan vara förvirrande då man anger patronen med kaliber x hylslängden. Det finns flera patroner med samma beteckning och det bör ju inte vara meningen.


409. Vad är ”break in”?

Det brukar man kalla den inskjutningsprocedur som rekommenderas efter pipbyte eller nytt vapen. Kort går det ut på att skjuta ett skott och rengöra pipan, skjuta ett skott och rengöra igen. Man upprepar tills pipan inte tar åt sig tombak – syns i mynningen om en läsklapp är intryckt 2 cm från mynningen. Sedan kan man skjuta tre skott ett par gånger och sedan fem mellan rengöringarna. I regel behövs färre skott i pipor av hög kvalitet, säg 10-20 skott. Lite tunn mantelbeläggning nära mynningen är ingen fara.


410. Hur rengör jag bäst mitt vapen?

Det finns flera metoder som fungerar. Här beskrivs kort två vanliga.

Blöt en läsklapp med solvent eller olja och tryck den genom loppet. Blöt en passande bronsborste med solvent. Det finns många sorter och man får prova sig fram – olika vapen kräver olika vård. Det gäller att inte doppa borsten i burken. Den förlorar då snabbt sin ”kraft”. Dra igenom loppet 3-10 gånger och ta det lugnt vid returen i mynningen. Många skruvar av borsten när den passerat mynningen för att undvika nötning på mynningen. Låt solventen verka minst 5 minuter och dra rent. Kör fram en lapp strax innan mynningen och titta om tombak syns. Upprepa vid behov. Det finns guider att köpa som minimerar slask i magasin och patronläge.

Ett alternativ är att använda pasta. Då pratar vi inte carbordundum utan speciella, mjuka pastor. Efter det värsta tagits bort med olja på lapp lindas en lapp på en mindre borste eller på annat sätt så lappen ligger tight i loppet. Lägg på pasta runt om och gnugga in genom loppet. Eftersom mesta slitaget blir i början ska man gnugga mest där ex 3-5 gånger mer än nära mynningen. Efter en liten stund kan pastan behöva förnyas. Det blir lätt kladdigt med pasta och det gäller att göra rent efter sig. Vi har sett förstörda pipor där ägaren inte varit så noga med att få bort all pasta efter rengöring.

När en pipa skjutits så pass mycket att koksrester blir svåra att få bort är pasta det bästa. Därför bör man rengöra med pasta då och då efter visst slitage. Man får lära sig vad som krävs. Har man tillgång till en sk borescope är det en stor tillgång – man ser direkt hur pipan ser ut inuti.


411. Vad är skillnaden mellan kallhamrad, dragen och skuren pipa?

En hamrad pipa startar sitt liv som ganska tjock och kort stålbit som borras, brotschas och poleras. Sedan förs en dorn in och stålet hamras med många tons kraft mot dornen som har spegelvända räfflor / bommar. Ofta följer en polering. Det senaste är att även patronläget hamras i vissa kalibrar. Det tar bara några minuter att tillverka en pipa men maskinen är dyr så metoden används i regel av större tillverkare.

Dragna (eng button rifling) pipor borras, brotschas och poleras också. Sedan drar man en hårdmetallknopp igenom loppet som ger räfflor och bommar. Efter detta poleras pipan med blykolv och slippasta. Detta är en vanlig metod för mindre tillverkare då det inte behövs några dyrare maskiner.

Den äldsta metoden är att skära (hyvla mer rätt) piporna. Samma början som de andra. Sedan går ett verktyg genom loppet och hyvlar/skär bort mycket lite i taget tills alla räfflorna är klara. Detta tar rätt lång tid.

Bra pipor kan produceras med alla metoder. Dom bästa piporna är i regel dragna eller skurna.


412. Hur skjuter man in ett vapen?

Med kikarsikte: Se till att ha bra stöd så vapnet ligger fast själv. Gör det möjligt att titta genom loppet mot målet. Rikta in pipan mot målet och skruva in siktet mot målet. När det är gjort kan man börja skjuta. Se till att ha en tillräckligt stor och hel tavla. Skjut och skruva tills du är nöjd. Kontrollera gärna inskjutningen en eller ett par gånger ytterligare.