BALLISTIK

Under smyg-, eller vakjakt, kommer ögonblicket då jägaren bestämmer sig för att skjuta. Då är det bara bråkdelen av en sekund som räknas.

På följande sidor illustreras vad som händer under den korta perioden mellan avfyrningen och trä­ffen i målet.

Patronens utformning, krutet och kulan skapar den optimala inre och yttre ballistiken. Den avgörande faktorn för precision och e­ffekt är kulan. Dess utformning och vikt är avgörande faktorer för kulbanan. Dess penetration och karaktäristiska uppsvampning ger en etiskt godtagbar död vilket vi är skyldiga vårt byte.

På följande sidor beskriver vi vad som händer i den här korta perioden mellan att tyrcka på avtryckaren och träffa målet, vilket visar hur Normas erfarenhet bidrar till en kontrollerad och pålitlig process. Patronens designegenskaper, inklusive krut- och kulval ger optimal inre och yttre ballistik.

Det avgörande elementet för precision på viltet är kulan. Dess aerodynamik och vikt är avgörande. Dess penetrations- och svampningsegenskaper säkerställer en etisk jakt.