gunpowder

Norma 204

Produktbeskrivning

Ett långsamtbrinnande krut som ger god prestanda och ofta mycket god precision i kalibrar som 270 WSM, 6,5x55 och 30-06 Spring samt 7mm-08 Rem laddade med tyngre kulor. Har man en 460 Wby Mag så kan 204 krutet vara förstahandsvalet.