gunpowder

Norma 1211

Produktbeskrivning

Skyttekrut - Laddata för specifika produkter är framtaget exklusivt för varje lot. Detta för att nå bästa möjliga precision och minska tiden för skytten att själv hitta det optimala receptet. Laddatan finns tryckt på respektive burk.