Handladdningsdata för 7x57 Mauser

Bullet Hornady SP 120 gr
Bullet weight 7.8 g / 120 gr
B.C 0.350
C.O.L 75.0 mm / 2.953
# 2810
Gunpowder Charge Weight Velocity m/s Velocity fps
Norma 203-B Max 47.0
Min 44.0
926
862
3038
2828
Norma 204 Max 52.0
Min 49.0
910
866
2986
2841
Bullet Nosler BST 120 gr
Bullet weight 7.8 g / 120 gr
B.C 0.417
C.O.L 76.5 mm / 3.012
# 28120
Gunpowder Charge Weight Velocity m/s Velocity fps
Norma 203-B Max 45.8
Min 43.5
928
885
3045
2904
Norma 204 Max 52.0
Min 49.0
922
875
3025
2871
Bullet Hornady SP 139 gr
Bullet weight 9 g / 139 gr
B.C 0.392
C.O.L 75.0 mm / 2.953
# 2820
Gunpowder Charge Weight Velocity m/s Velocity fps
Norma 203-B Max 44.7
Min 42.0
881
828
2890
2717
Norma 204 Max 49.5
Min 47.0
860
823
2822
2700
Bullet Nosler BST 150 gr
Bullet weight 9.7 g / 150 gr
B.C 0.493
C.O.L 76.5 mm / 3.012
# 28150
Gunpowder Charge Weight Velocity m/s Velocity fps
Norma 204 Max 47.2
Min 45.0
823
761
2700
2497
Norma MRP Max 49.4
Min 47.0
805
765
2641
2510
Bullet Norma FMJ 150 gr
Bullet weight 9.7 g / 150 gr
B.C 0.443
C.O.L 76.7 mm / 3.020
# 20670031
Gunpowder Charge Weight Velocity m/s Velocity fps
Norma 204 Max 49.0
Min 46.0
837
799
2746
2622
Norma MRP Max 49.4
Min 47.0
824
767
2704
2517
Norma URP Max 48.9
Min 47.1
862
825
2828
2707
Bullet Hornady SP 154 gr
Bullet weight 10 g / 154 gr
B.C 0.433
C.O.L 76.5 mm / 3.012
# 2830
Gunpowder Charge Weight Velocity m/s Velocity fps
Norma 204 Max 47.2
Min 45.0
810
750
2657
2461
Norma MRP Max 49.4
Min 47.0
799
755
2621
2477
Bullet Norma Oryx 156 gr
Bullet weight 10.1 g / 156 gr
B.C 0.330
C.O.L 74.0 mm / 2.913
# 67004
Gunpowder Charge Weight Velocity m/s Velocity fps
Norma 204 Max 46.2
Min 44.0
808
761
2651
2497
Norma MRP Max 49.4
Min 47.0
784
743
2572
2438
Norma URP Max 47.5
Min 45.2
840
800
2756
2625
Bullet Swift A-Frame 160 gr
Bullet weight 10.4 g / 160 gr
B.C 0.450
C.O.L 75.4 mm / 2.968
#  
Gunpowder Charge Weight Velocity m/s Velocity fps
Norma 204 Max 46.3
Min 44.0
790
751
2556
2448
Norma MRP Max 49.4
Min 47.0
792
746
2530
2310
Bullet Norma Vulkan 170 gr
Bullet weight 11 g / 170 gr
B.C 0.353
C.O.L 76.0 mm / 2.992
# 20670061
Gunpowder Charge Weight Velocity m/s Velocity fps
Norma 204 Max 46.0
Min 43.0
776
715
2546
2346
Norma MRP Max 49.4
Min 47.0
770
739
2526
2425
Norma URP Max 46.9
Min 44.9
806
794
2644
2507