Handladdningsdata för 7,7 Japanese

Bullet Hornady SP 150 gr
Bullet weight 9.7 g / 150 gr
B.C 0.361
C.O.L 77.0 mm / 3.031
# 3120
Gunpowder Charge Weight Velocity m/s Velocity fps
Norma 202 Max 43.7
Min 41.0
805
756
2641
2480
Norma 203-B Max 44.5
Min 42.0
797
768
2615
2520
Norma 204 Max 48.4
Min 46.0
784
742
2572
2434
Bullet Hornady RN 174 gr
Bullet weight 11.3 g / 174 gr
B.C 0.262
C.O.L 76.5 mm / 3.012
# 3130
Gunpowder Charge Weight Velocity m/s Velocity fps
Norma 202 Max 42.4
Min 40.0
757
716
2484
2349
Norma 203-B Max 42.5
Min 40.0
754
709
2474
2326
Norma 204 Max 46.3
Min 44.0
744
690
2441
2264
Norma URP Max 47.4
Min 45.1
750
708
2461
2323