Handladdningsdata för 7,65 Argentine

Bullet Hornady SP 150 gr
Bullet weight 9.7 g / 150 gr
B.C 0.361
C.O.L 73.0 mm / 2.874
# 3120
Gunpowder Charge Weight Velocity m/s Velocity fps
Norma 202 Max 42.6
Min 40.0
789
741
2589
2431
Norma 203-B Max 43.7
Min 41.0
788
741
2585
2431
Bullet Hornady RN 174 gr
Bullet weight 11.3 g / 174 gr
B.C 0.262
C.O.L 72.0 mm / 2.835
# 3130
Gunpowder Charge Weight Velocity m/s Velocity fps
Norma 202 Max 40.9
Min 38.0
742
705
2435
2313
Norma 203-B Max 42.1
Min 40.0
741
730
2431
2395