Handladdningsdata för 7,62x54R Russian

Bullet Norma FMJ 150 gr
Bullet weight 9.7 g / 150 gr
B.C 0.423
C.O.L 70.0 mm / 2.756
# 20676511
Gunpowder Charge Weight Velocity m/s Velocity fps
Norma 203-B Max 48.4
Min 46.0
882
836
2894
2743
Bullet Sierra MK 168 gr
Bullet weight 10.9 g / 168 gr
B.C 0.462
C.O.L 70.9 mm / 2.791
# 2200
Gunpowder Charge Weight Velocity m/s Velocity fps
Norma 203-B Max 45.8
Min 43.5
821
758
2694
2487
Bullet Norma Oryx 180 gr
Bullet weight 11.7 g / 180 gr
B.C 0.288
C.O.L 70.9 mm / 2.791
# 20676381
Gunpowder Charge Weight Velocity m/s Velocity fps
Norma 203-B Max 45.1
Min 43.0
775
742
2543
2435
Norma 204 Max 49.0
Min 46.0
770
698
2526
2290
Norma URP Max 52.6
Min 48.4
818
756
2684
2480