Handladdningsdata för 6,5 PRC

Bullet NORMA GTX 143 gr
Bullet weight 9.27 g / 143 gr
B.C 0.635
C.O.L 70.3 mm / 2.768
# 10665681
Gunpowder Charge Weight Velocity m/s Velocity fps
Norma MRP Max 55.1
Min 52.3
894
854
2933
2802