Handladdningsdata för 300 Winchester Short Magnum

Bullet Norma FMJ 150 gr
Bullet weight 9.7 g / 150 gr
B.C 0.423
C.O.L 70.0 mm / 2.756
# 67651
Gunpowder Charge Weight Velocity m/s Velocity fps
Norma 204 Max 67.1
Min 62.8
981
931
3219
3055
Norma URP Max 64.5
Min 58.3
983
905
3225
2969
Bullet Nosler BST 150 gr
Bullet weight 9.7 g / 150 gr
B.C 0.435
C.O.L 71.5 mm / 2.815
# 30150
Gunpowder Charge Weight Velocity m/s Velocity fps
Norma 204 Max 68.0
Min 66.0
1003
974
3291
3196
Bullet Norma ECOSTRIKE 165 gr
Bullet weight 10.7 g / 165 gr
B.C 0.431
C.O.L 70.5 mm / 2.776
# 20677071
Gunpowder Charge Weight Velocity m/s Velocity fps
Norma 204 Max 64.8
Min 63.1
914
891
2999
2923
Norma URP Max 63.7
Min 62.0
929
908
3048
2979
Bullet Swift A-Frame 165 gr
Bullet weight 10.7 g / 165 gr
B.C 0.367
C.O.L 70.0 mm / 2.756
#  
Gunpowder Charge Weight Velocity m/s Velocity fps
Norma 204 Max 65.5
Min 62.0
947
891
3107
2923
Bullet Nosler BST 165 gr
Bullet weight 10.7 g / 165 gr
B.C 0.475
C.O.L 71.5 mm / 2.815
# 30165
Gunpowder Charge Weight Velocity m/s Velocity fps
Norma 204 Max 64.5
Min 61.0
935
881
3068
2891
Bullet Norma Bondstrike 180 gr
Bullet weight 11.7 g / 180 gr
B.C 0.615
C.O.L 71.2 mm / 2.803
# 20676871
Gunpowder Charge Weight Velocity m/s Velocity fps
Norma 204 Max 65.4
Min 61.7
923
871
3028
2858
Bullet Norma Oryx 180 gr
Bullet weight 11.7 g / 180 gr
B.C 0.354
C.O.L 69.0 mm / 2.717
# 20676381
Gunpowder Charge Weight Velocity m/s Velocity fps
Norma 204 Max 63.2
Min 61.0
905
873
2969
2864
Norma MRP Max 67.8
Min 65.0
917
886
3009
2907
Bullet Norma Oryx 200 gr
Bullet weight 13 g / 200 gr
B.C 0.338
C.O.L 69.0 mm / 2.717
# 67639
Gunpowder Charge Weight Velocity m/s Velocity fps
Norma URP Max 56.6
Min 52.2
827
783
2713
2569