Handladdningsdata för 30-30 Winchester

Bullet Hornady RN 150 gr
Bullet weight 9.7 g / 150 gr
B.C 0.186
C.O.L 62.8 mm / 2.472
# 3035
Gunpowder Charge Weight Velocity m/s Velocity fps
Norma 200 Max 29.3
Min 28.0
712
688
2336
2257
Norma 201 Max 33.5
Min 32.0
715
682
2346
2238
Bullet Sierra FN 170 gr
Bullet weight 11 g / 170 gr
B.C 0.248
C.O.L 62.8 mm / 2.472
# 2010
Gunpowder Charge Weight Velocity m/s Velocity fps
Norma 200 Max 27.8
Min 26.0
671
647
2201
2123
Norma 201 Max 32.0
Min 30.0
669
639
2195
2096