NORMA Ballistics™ desktop version

NORMA Ballistics™ simulerar effektivt kulbanor upp till 2000 meter. När du matat in alla viktiga värden, såsom kulvikt, BC, hastighet, skottvinkel, väder och vindförhållanden, ritar programmet upp en visuell graf för kulbanan. Sen kan du enkelt följa hur kulan kommer tappa såväl fart som anslagsenergi och därmed kunna kompensera för kulans "drop". Att använda en ballistisk kalkylator ökar din förståelse för ballistik och skytte och blir ett viktigt komplement i din utrustning. Nedan hittar du en liten ordlista för de begrepp som förekommer i kalkylatorn.

Vanliga ballistiska termer

Vindhastighet Vindhastighet som påverkar kulans kurs
Vindriktning Vindens riktning
Höjd Höjd i förhållande till havsytan
Temperatur Temperatur utomhus
Lufttryck Lufttryck
Humidity Luftfuktighet
Sikteshöjd Siktets placering ovanför pipan
Skottvinkel Vinkeln för skott när du skjuter på ett mål ovanför eller nedanför den horisontella siktlinjen
Zero range Inskjutningsavstånd
Maxavstånd Definiera maxvärdet för din kulbanesimulering
Intervall  Ange intervallen för din kulbanesimulering
Ballistic coefficient Ett värde som talar om för dig hur bra kulans flygegenskaper är då den påverkas av yttre faktorer som gravitation och vind.
Dragkurvmodell Använder G7 om värdet existerar. Annars används G1 som standard.
Mynningshastighet Kulans hastighet när den lämnar pipmynningen
Kulvikt Kulans vikt