Ballistik

201. Vart hittar jag mer information om ballistik?

Testa vårt Ballistikprogram här på webben eller i Norma Ballistics App, där du kan prova olika hastigheter, kulor etc. Ren information om ballistik finns i dom flesta laddmanualer, självklart även i Normas.


202. Vad är ballistisk koefficient?

Den ballistiska koefficienten anger en kulas förmåga att behålla hastigheten. Det är ett relativt värde i förhållande till en sk standardprojektil med BC 1,0.


203. Hur påverkas hastigheten av kort resp lång pipa?

Lång pipa ger högre hastighet eftersom gastrycket är klart högre än friktionen i pipan. Normalt rör det sig om 2-3 m/s för varje cm.


204. Vad menas med räffelstigning?

Räffelstigning anges ofta i tum (=25,4 mm) och visar hur långt kulan går i loppet för att snurra ett varv runt sin egen axel. De flesta kalibrarna ligger mellan 8 och 16 tum.


205. Varför kan man inte skjuta med alla kulvikter i samma vapen?

Korta (lätta) kulor behöver mindre snurr för att bli gyroskopiskt stabila och fungera väl än långa. Varje patron har en specificerad räffelstigning som täcker dom kulvikter den var tänkt för. Problemen uppstår när man använder riktigt långa (tunga) kulor och räffelstigningen inte räcker till för att stabilisera kulan. Ex 308 Win har 12 tums stigning. Alla kulor upp till ca 12 g fungerar bra. Tyngre kulor ger ovala hål. Lätta kulor får mer snurr än dom egentligen behöver men det har i princip ingen praktisk betydelse.

 
206. Varför har jag inte lika kulbana som tabellerna säger?

För att kunna göra en riktig jämförelse måste man ha exakt samma förutsättningar under en test. Ex måste skjutstöd, sätt att hålla vapnet och skjutvinkel etc vara lika så man inte får olika träfflägen av andra orsaker än bara kulbanan.

En orsak kan vara att hastigheten inte är densamma. Alla fabrikanter mäter tryck och hastighet från pipor som ligger ganska nära min mått i både patronlägen och lopp. Detta av säkerhetsskäl. Vapenfabrikanterna vill inte heller ha problem med för höga tryck utan har viss plustolerans på sina mått. Är dom då större än ammunitionsfabrikanternas mått sjunker tryck och hastighet.

Självklart ger slitna eller korta pipor också lägra hastighet. Ganska säkert finns kultillverkare som räknat fram sina ballistiska koefficienter istället för att skjuta och mäta. Räknar man en kulbana med för bra BC (ex 0,45 istället för 0.38) blir också kulbanan rakare än i verkligheten.


207. Hur långt går en kula?

Det beror på vilken kula, vilken hastighet och vinkel. I regel går kulor längst med en skjutvinkel om 30-34 grader. En 22 LR når ca 1,5 km. En 6,5 jaktkula tar sig närmare 5 km och en tung .30 kula når ytterligare en halv km. Med det i bakhuvudet är det bra att titta vilket kulfång man har.