Så skjuter du in ditt vapen

Inskjutning av kulvapen är en viktig del av jägarens förberedelser. Nedan följer en guide om hur du enkelt kan gå till väga.

Har du inte haft framme bössan på länge, bytt ammunition, eller kanske monterat en ljuddämpare? Det finns många anledningar till att kontrollskjuta ditt vapen. För många är det en självklarhet, för andra innebär det en stor tankemöda. Men en sak är säker: att ha ett vapen som är ordentligt inskjutet är ett ansvar som alla jägare har innan de går ut på jakt.

Kontrollera ditt vapen

Innan du börjar skjuta så bör du kontrollera ditt jaktvapen. De moderna vapnen kan variera i utformning, men vissa saker förblir desamma att kontrollera. På en klassisk studsare så ska stockbultarna vara ordentligt tilldragna. På ett vapen med pipbytarsystem är det motsvarande skruvar som ska kontrolleras och dras åt med jämn kraft. Ett vapensystem som inte ligger ordentligt fast i stocken ger ofta skott som vandrar på tavlan.

Stocken får aldrig ligga direkt emot pipan. Pipan ska antingen vara helt friliggande i stocken, vilket är vanligast, eller ligga med ett ordentligt och konstant tryck som på ett vapen med helstock. En gevärspipa som ligger halvt friliggande kan resultera i vandrande träffläge på tavlan om stockträet sväller i vått väder, eller om man tar stöd mot ett hårt underlag.

Om ditt vapen har lösa kikarsiktesklackar så ska skruvarna till dessa vara ordentligt fastskruvade, liksom förankringen av kikarsiktesringarna. Däremot ska inte skruvarna till ringarnas överdel dras åt för hårt, då kan kikarsiktet skadas. Låt en fackman hjälpa dig om du känner dig osäker vid montering.

Spara tid med grovjustering

Om du har ett helt nymonterat kikarsikte, och om ditt vapensystem tillåter, så spar du både tid och ammunition genom att göra en grovjustering av ditt kikarsikte. Med att vapensystemet tillåter det menar vi att det endast är möjligt om du kan avlägsna ditt slutstycke för att ge sikt genom pipan, något du inte kan göra på exempelvis ett halvautomatiskt gevär. Det finns även produkter på marknaden för att göra detta lättare, bland annat produkter som fungerar som en laserpekare genom pipan, vilket då också funkar bra vid slutet vapensystem.

Placera ditt vapen stadigt i skjutbänk, titta genom pipan mot tavlan, centrera tavlans ring genom pipan och försök att hålla så stadigt som möjligt i ditt vapen. Lyft blicken in genom kikarsiktet och se så att korset ligger innanför tavlan. Om inte, justera ditt kikarsikte tills du är innanför tavlan innan du börjar skjuta.

Bra stöd är A och O

Att skjuta in med dåligt stöd är slöseri med både tid och ammunition. Har du inte tillgång till en rejäl skyttebänk så bör du i alla fall eftersträva samma stöd som en sådan erbjuder – förslagsvis en bänk av stadigt virke, och/eller en sandsäck som ditt vapen ligger stabilt på. Om du har möjlighet så kan även liggande skytte vara fördelaktigt, förslagsvis med en sandsäck vid framstock och en i bakkant av ditt vapen.

Är du inte en erfaren skytt som sedan länge är trygg med ditt vapen så bör du inte dra några slutsatser från enskilda skott. Du bör istället eftersträva en serie på minst tre skott för att sedan dra slutsatser av den träffbild du har. Spretar träffbilden mer än tio centimeter så bör du ta nytt stöd eller kontrollera din utrustning innan du börjar skruva på ditt kikarsikte. Även här är skytteträning en stor faktor. Skotträdsla och dåliga avfyrningar kan ge spretiga träffbilder där du exempelvis ”rycker av” dina skott. Skytteträning är medicin mot detta, där även ”torrklickning” kan vara mycket effektivt.

Marknadens kikarsikten går i regel efter samma princip – du justerar siktet åt det håll du vill flytta träffen. Har du exempelvis träffbilden lågt till höger så skruvar du siktet enligt pilarna, upp och till vänster. Hur mycket varje klick flyttar träffen varierar mellan fabrikaten, men i regel så är det en centimeter på 100 meter per klick. Har du en kikare som är MOA-graderad, vanligtvis 1/4 MOA per klick, så motsvarar ett klick på 100 meter cirka 0,7 centimeter. Du kan alltså behöva klicka något klick extra för att nå mitten.

Dags att börja skjuta

När vapnet är kontrollerat, av dig själv eller en professionell, så är det dags att skjuta in ditt vapen. Om du vill börja med att skjuta in med övningsammunition så är detta helt okej, men gör inte misstaget att tro att detta är tillräcklig inskjutning om du sedan har tänkt jaga med någonting annat. Varje kula kan bete sig olika i ditt vapen, och inskjutning till jakt ska ske med den ammunition du ska jaga med.

Välj en inskjutningstavla som passar ditt riktmedel och som du själv anser vara lätt att rikta mot. Normas egna inskjutningstavlor (som du ofta hittar hos våra återförsäljare) är en bra tavla som enkelt låter kikarsiktet centreras i tavlan, dels med dess ring och ett rutnät med centimetergradering som enkelt låter dig beräkna hur mycket du måste justera, men även med den fyrkant i mitten som du bör eftersträva att ha lika mycket vitt runt om center av ditt kors.

Om du exempelvis byter från bly- till kopparkula så kan du vid första skotten få ett något avvikande träffläge vid första skottet.

100 meter är att föredra

Du bör alltid eftersträva att skjuta in ditt vapen på 100 meter. Kulornas bana är ofta angivna i 100-tal, och du kan med andra tillbehör, så som ballistiktorn, alltid finna fördelar med att ha vapnet inskjutet på just detta avstånd. På våra askar finner du en enkel tabell på hur mycket kulan faller beroende på avstånd. Efter inskjutning kan du justera ett fåtal klick i höjd om du skulle önska ha ett litet ”överslag”, vilket innebär att du kan träffa ett par centimeter högt på 100 meter, men träffar mitt i på exempelvis 150 eller 200 meter.

Text och foto: Staffan Johansson #teamnorma