6mm PPC

Various bullets
Geschoss Shilen Bullets 65 gr
Geschossgewicht 4,2 g / 65 gr
B.C 0,248
C.O.L 51,6 mm / 2,031
#
Pulver Ladegewicht Grain Geschwindigkeit m/s Geschwindigkeit fps
Norma 200 Max 27,0
Min 25,8
986
943
3235
3094
Norma 201 Max 28,8
Min 27,5
952
897
3123
2943
Various bullets
Geschoss Sierra MK 70 gr
Geschossgewicht 4,5 g / 70 gr
B.C 0,259
C.O.L 53,1 mm / 2,091
# 1505
Pulver Ladegewicht Grain Geschwindigkeit m/s Geschwindigkeit fps
Norma 200 Max 26,5
Min 25,0
961
912
3153
2992
Norma 201 Max 28,8
Min 27,3
949
893
3114
2930