6,5 Creedmoor

Various bullets
Geschoss Norma 100gr HPBT
Geschossgewicht 6,5 g / 100 gr
B.C 0,321
C.O.L 68,5 mm / 2,697
# 20665201
Pulver Ladegewicht Grain Geschwindigkeit m/s Geschwindigkeit fps
Norma 202 Max 41,0
Min 36,9
957
865
3140
2838
Norma 203-B Max 42,1
Min 38,0
967
867
3172
2844
Various bullets
Geschoss Norma 130gr HPBT
Geschossgewicht 8,4 g / 130 gr
B.C 0,548
C.O.L 70,5 mm / 2,776
# 10665091
Pulver Ladegewicht Grain Geschwindigkeit m/s Geschwindigkeit fps
Norma 203-B Max 37,8
Min 34,1
836
767
2743
2516
Norma 204 Max 43,0
Min 38,7
858
780
2815
2559
Norma URP Max 42,1
Min 38,0
862
784
2828
2572
Oryx bullet
Geschoss Norma 156gr Oryx
Geschossgewicht 10,1 g / 156 gr
B.C 0,348
C.O.L 69,5 mm / 2,736
# 20665241
Pulver Ladegewicht Grain Geschwindigkeit m/s Geschwindigkeit fps
Norma 204 Max 39,0
Min 35,5
762
702
2500
2303
Norma URP Max 38,9
Min 35,2
773
716
2536
2349
Norma accubond bullet
Geschoss Nosler 140gr Accubond
Geschossgewicht 9,1 g / 140 gr
B.C 0,509
C.O.L 69,5 mm / 2,736
# 57873
Pulver Ladegewicht Grain Geschwindigkeit m/s Geschwindigkeit fps
Norma 204 Max 41,5
Min 37,3
808
733
2651
2405
Norma URP Max 40,3
Min 36,3
809
733
2654
2405