416 Weatherby Magnum

A-Frame bullet
Geschoss Swift A-Frame 350 gr
Geschossgewicht 22,7 g / 350 gr
B.C 0,321
C.O.L 92,0 mm / 3,622
#
Pulver Ladegewicht Grain Geschwindigkeit m/s Geschwindigkeit fps
Norma 204 Max 109,5
Min 105,0
859
821
2818
2694
Norma MRP Max 115,8
Min 115,8
860
860
2822
2822
Hornady Round Nose bullet
Geschoss Hornady RN 400 gr
Geschossgewicht 25,9 g / 400 gr
B.C 0,311
C.O.L 95,0 mm / 3,740
# 4165
Pulver Ladegewicht Grain Geschwindigkeit m/s Geschwindigkeit fps
Norma 204 Max 105,5
Min 101,0
816
777
2677
2549
Norma MRP Max 115,8
Min 115,8
848
848
2782
2782
A-Frame bullet
Geschoss Swift A-Frame 400 gr
Geschossgewicht 25,9 g / 400 gr
B.C 0,367
C.O.L 93,3 mm / 3,673
#
Pulver Ladegewicht Grain Geschwindigkeit m/s Geschwindigkeit fps
Norma 204 Max 103,0
Min 98,0
804
762
2638
2500
Norma MRP Max 112,0
Min 112,0
831
831
2727
2727
Woodleigh Full Metal Jacket bullet cross section
Geschoss Woodleigh FMJ 410 gr
Geschossgewicht 26,6 g / 410 gr
B.C 0,341
C.O.L 94,5 mm / 3,720
# 38
Pulver Ladegewicht Grain Geschwindigkeit m/s Geschwindigkeit fps
Norma 204 Max 103,6
Min 98,0
791
748
2595
2454
Norma MRP Max 113,0
Min 113,0
815
815
2674
2674