25-06 Remington

Hornady Soft Point bullet
Geschoss Hornady SP 87 gr
Geschossgewicht 5,6 g / 87 gr
B.C 0,322
C.O.L 80,0 mm / 3,150
# 2530
Pulver Ladegewicht Grain Geschwindigkeit m/s Geschwindigkeit fps
Norma 204 Max 57,5
Min 54,0
1093
1046
3586
3432
Hornady Soft Point bullet
Geschoss Hornady SP 100 gr
Geschossgewicht 6,5 g / 100 gr
B.C 0,357
C.O.L 79,0 mm / 3,110
# 2540
Pulver Ladegewicht Grain Geschwindigkeit m/s Geschwindigkeit fps
Norma 204 Max 54,7
Min 51,0
1012
965
3320
3166
Norma MRP Max 57,8
Min 55,0
1023
957
3356
3140
Partition bullet
Geschoss Nosler Partition 100 gr
Geschossgewicht 6,5 g / 100 gr
B.C 0,377
C.O.L 81,5 mm / 3,209
# 16317
Pulver Ladegewicht Grain Geschwindigkeit m/s Geschwindigkeit fps
Norma 204 Max 54,0
Min 51,0
1017
964
3337
3163
Norma MRP Max 56,6
Min 54,0
1013
945
3323
3100
Nosler Ballistic Tip bullet
Geschoss Nosler BST 100 gr
Geschossgewicht 6,5 g / 100 gr
B.C 0,393
C.O.L 81,5 mm / 3,209
# 25100
Pulver Ladegewicht Grain Geschwindigkeit m/s Geschwindigkeit fps
Norma 204 Max 54,0
Min 51,0
1014
967
3327
3173
Norma MRP Max 56,6
Min 54,0
1020
945
3346
3100
Nosler Ballistic Tip bullet
Geschoss Nosler BST 115 gr
Geschossgewicht 7,5 g / 115 gr
B.C 0,453
C.O.L 82,0 mm / 3,228
# 25115
Pulver Ladegewicht Grain Geschwindigkeit m/s Geschwindigkeit fps
Norma MRP Max 53,6
Min 51,0
938
900
3077
2953
Norma MRP-2 Max 55,5
Min 53,0
940
897
3084
2943
Hornady Round Nose bullet
Geschoss Hornady RN 117 gr
Geschossgewicht 7,6 g / 117 gr
B.C 0,243
C.O.L 76,5 mm / 3,012
# 2550
Pulver Ladegewicht Grain Geschwindigkeit m/s Geschwindigkeit fps
Norma MRP Max 54,9
Min 52,0
948
899
3110
2950
Norma MRP-2 Max 59,2
Min 56,0
957
906
3140
2972
Partition bullet
Geschoss Nosler Partition 120 gr
Geschossgewicht 7,8 g / 120 gr
B.C 0,391
C.O.L 81,5 mm / 3,209
# 35643
Pulver Ladegewicht Grain Geschwindigkeit m/s Geschwindigkeit fps
Norma MRP Max 53,7
Min 51,0
934
898
3064
2946
Norma MRP-2 Max 55,8
Min 53,0
938
893
3077
2930